46.480 de contribuabili au depus, până la data de 3 decembrie, notificări sau cereri de anulare a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor principale de plată, a informat ANAF.


Potrivit Fiscului, pentru a beneficia de amnistia fiscală, datornicii trebuie să achite integral până la data de 16 decembrie 2019, taxe, impozite şi contribuţii din 2018 şi din 2019.

Cine poate beneficia şi ce trebuie să facă

Potrivit ordonanţei privind amnistia fiscală pot beneficia persoanele juridice şi fizice sau entităţi fără personalitate juridică cu datorii restante la 31 decembrie 2018 mai mici de un milion de lei, dar şi persoanele fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti precum şi instituţiile publice cu datorii restante la finalul anului trecut mai mari de un milion de lei.

Pentru anularea dobânzilor şi penalităţilor, pe lângă achitarea datoriei principale către Fisc, debitorul va depune cererea de anulare până cel târziu la 16 decembrie, inclusiv. Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile organul fiscal emite decizia de anulare a accesoriilor.

Cei care nu-şi achită dările vor fi executaţi

Dacă nu se depune cererea până la data menţionată, „se vor continua măsurile de executare silită asupra tuturor veniturilor şi bunurilor deţinute de contribuabili pentru recuperarea acestor obligaţii.

Cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii poate fi depusă şi fără a fi necesară deplasarea contribuabilului la organul fiscal competent, respectiv prin intermediul serviciului Spaţiul privat virtual”, atrage atenţia ANAF.

Eşalonarea la plată

Ordonanţa conţine şi prevederi speciale privind debitorii care beneficiază de eşalonare la plată, aceştia putând beneficia de anularea dobânzilor şi penalităţilor aferente obligaţiilor principale declarate suplimentar prin declaraţii rectificative sau a celor stabilite suplimentar prin decizii de impunere de organele de inspecţie fiscală, dar şi a celor stinse la finalul anului trecut, dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute pentru aceste situaţii şi îşi pot menţine eşalonarea la plată.

Pe de altă parte, debitorii care au cereri de rambursare în curs de soluţionare beneficiază de anularea accesoriilor dacă achită obligaţiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

 
 
Loading...