Guvernul a aprobat săptămâna trecută propunerile Ministerului Finanțelor pentru măsuri suplimentare de sprijin acordate firmelor afectate de criza de coronavirus. Acestea sunt menite să asigure continuarea activității lor și păstrarea locurilor de muncă în economie. Autoritățile sunt de părere că măsurile vor avea efecte pozitive pe circuitele economico-financiare și asupra furnizorilor direcți și indirecți.


Actul normativ aprobat de Executiv prevede, printre altele, prelungirea scutirii de obligația plății impozitului specific pentru anumite domenii economice, extinderea acordării de bonificații pentru plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și prelungirea suspendării calculului de dobânzi și penalități de întârziere.

Ajutor pentru firmele afectate de criza sanitară. Ce prevede actul normativ

Reluarea activității de către mediul de afaceri presupune existența unor disponibilități bănești și, în condițiile în care mediul economic se relansează etapizat, este necesar să fie menținute lichiditățile financiare.

Astfel, Guvernul a aprobat propunerile Ministerului de Finanțe pentru prelungirea aplicării mai multor măsuri fiscale până la 25 octombrie 2020, inclusiv.

  • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform Codului de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale care au devenit scadente după data de 21 martie 2020;
  • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare;
  • măsurile referitoare la suspendarea executării silite, reducerea semnificativă a perioadei de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, suspendarea termenului de prescriere, suspendarea condițiilor de menținere a eșalonărilor la plată.

Măsuri privind impozitul specific

Pe perioada stării de urgență, contribuabilii plătitori de impozit specific au beneficiat de scutire de la plata impozitului.

Având în vedere restricțiile legate de desfășurarea activității aplicabile în continuare anumitor domenii, s-a impus prelungirea aplicării măsurilor de reducere a sarcinii fiscale pentru acest sector de activitate, prin acordarea unei scutiri de impozit aferent unei perioade din anul 2020.

Întrucât impozitul specific este un impozit anual, iar declararea și plata acestuia se efectuează semestrial, în tranșe egale, a fost adoptată scutirea de la plata impozitului specific, în anul fiscal 2020, pentru o perioadă de 90 zile.

Concomitent s-a prevăzut și  mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat, în sensul scăderii acestei perioade din totalul de 365 zile ale anului fiscal.

Scutirea de impozit va fi aplicabilă de către toți contribuabilii care se află sub incidența Legii nr.170 /2016 privind impozitul specific unor activități, întrucât nu sunt reglementate condiții specifice de acordare.

Impozitul astfel recalculat va fi împărțit în două plăți semestriale egale. Prima plată va fi efectuată până la 25 iulie 2020. Pentru contribuabilii care în anul 2020 aplică prevederile art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, mecanismul de calcul al acestuia impune cumularea numărului de zile în care nu s-a desfășurat activitate în perioada stării de urgență cu cele 90 de zile stabilite de Guvern.

Totalul acestora se va scădea din cele 365 zile ale anului fiscal.

Fără TVA la măști și echipamente medicale

În prezent, livrările și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, nu beneficiază de scutire de TVA. Importurile de astfel de bunuri beneficiază de scutire de TVA până la data de 31 iulie 2020, doar în măsura în care se încadrează în prevederile Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020.

”Având în vedere participarea României la dezvoltarea unei rezerve Europene de capacități medicale, de echipamente medicale de terapie intensivă și de echipamente individuale de protecție, destinate combaterii amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate și faptul că taxa pe valoarea adăugată nu reprezintă un cost eligibil în cadrul acordului de grant încheiat în acest sens cu Comisia Europeană, s-a impus introducerea cu celeritate a unei scutiri temporare de TVA pentru livrările, importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a Uniunii Europene”, anunță reprezentanții Ministerului de Finanțe. Măsura este limitată în timp, până la 1 octombrie 2020, respectiv pe durata participării României la acest proiect.

Măsuri privind bonificații la plata impozitului

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020, pentru plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020, s-a instituit un sistem de bonificații. În procesul de dezbatere parlamentară privind legea de aprobare, a fost admis un amendament prin care se reglementează ca bonificațiile pentru plata impozitului pe profit și a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor să se acorde și pentru trimestrele II și III, la termenele de plată 25 iulie 2020 și 25 octombrie 2020.

Totodată, actul normativ prevede extinderea regulilor și pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal modificat sau cei care plătesc concomitent impozit specific și impozit pe profit nu sunt reglementări specifice.

Ei primesc bonificații pentru trimestrele II și III, respectiv pentru perioada 26 iunie -25 septembrie inclusiv, și perioada 26 septembrie- 25 decembrie inclusiv, din anul 2020, după caz.

 

Citește și: 

https://www.click.ro/news/national/91-dintre-companii-se-simt-afectate-de-criza-creste-rata-somajului-la-65-si-scad

https://www.click.ro/news/national/primele-masuri-dupa-revenirea-din-somajul-tehnic-guvernul-plateste-415-din-salariu

 

 

 

 

 

Loading...