Au trecut aproape trei decenii de la răsturnarea regimului lui Nicolae Ceauşescu, dar există încă simbolurile comunismului pe zeci de ziduri din țară. Dacă mergeți în vizită prin orașul Giurgiu, puteți face un selfie cu stema comunistă aflată pe o clădire părăsită, din zona portului.


În ”Epoca de Aur” aproape că nu exista fabrică, uzină, instituție, dig, siloz, pod sau gară fără o lozincă sau însemnele comunsimului. Multe dintre zidurile unor foste clădiri industriale încă mai păstrează urmele inscripţiilor ceaușiste. De asemenea, multe străzi din țară au denumiri din acea epocă tristă: Muncii, Laminorului, Strungarului, Oțelari, 23 August, 1 Mai și așa mai departe.

Stema comunistă la Giurgiu

Relicvele comuniste au rezistat și astăzi, mai ales în orașele muncitorești.

stema_romaniei_comuniste-giurgiu.jpg

stea comunista in orasul giurgiu
Pe această clădire părăsită, fostă bloc de locuințe pentru muncitorii din port, se află stema comunistă
FOTO: Click!

De exemplu, în localitățile miniere din Valea Jiului.

Dacă mergeți în vizită prin orașul Giurgiu, puteți face un selfie cu stema comunistă aflată pe o clădire părăsită, din zona portului.

Lozinci comuniste

Iată câteva dintre cele mai des folosite lozinci din vremea comunismului.

1. Trăiască Partidul Comunist Ro­mân, în frunte cu secretarul său general, tovarăşul Nicolae Cea­u­şescu!
2. Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu!
3. Trăiască Partidul Comunist Ro­mân - forţa politică conducătoare a societăţii noastre socialiste!
4. Partidul - Ceauşescu - România!
5. Ceauşescu - PCR!
6. Stima noastră şi mândria, Cea­u­şes­cu - România!
7. Ceauşescu şi poporul!
8. Ceauşescu şi poporul, patria şi tricolorul!
9. Epoca Nicolae Ceauşescu - epoca de aur a României socialiste!
10. Epoca Nicolae Ceauşescu - epocă de glorioasă istorie, de măreţe înfăptuiri socialiste şi luminoase perspective!
11. Trăiască şi înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România, liberă, independentă şi demnă în rândul naţiunilor lumii!
12. Trăiască harnicul şi talentatul popor român - constructor eroic al societăţii socialiste multilateral dezvoltate!
13. Trăiască prietenia şi colaborarea dintre toate popoarele lumii!

 
 
Loading...