Guvernul a aprobat Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing, precum și Schema de minimis aferentă Programului IMM Leasing. Acestea vor asigura resursele financiare pentru întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor afiliate, în plină criză de pandemie, și îi vor ajuta pe patroni să mențină locurile de muncă. Iată câți bani se dau!


În ceea privește Programul IMM Invest, a fost eliminată principala constrângere a beneficiarilor în accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor și crearea necesarului de lichiditate financiară.

Plafonul de garantare pentru Programul IMM Invest este de 15 miliarde lei 

Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 miliarde lei, din care pentru Subprogramul AGRO IMM Invest plafonul este de un miliard lei.

Totodată, prin normele metodologice sunt stabilite acordarea de facilități și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, prin Subprogramul Agro IMM Invest.

Subprogramul Agro IMM Invest, pentru agicultură, pescuit, acvacultură

Acordarea grantului constă în subvenționarea de 100% a dobânzii aferente creditelor acordate pe o perioadă de 8 luni, dar și subvenționarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toată perioada de valabilitate a garanției şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate. Aceasta se acordă timp de un an de la data solicitării transmise la Ministerul Finanțelor de către FNGCIMM pe baza Deciziei de plată, în funcție de utilizarea creditului garantat.

În cazul creditelor de investiții din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar se acordă o perioadă de grație de maximum 24 de luni, rambursarea creditelor efectuându-se în cel puțin două rate pe an, pentru rambursarea principalului.

Perioada de grație pentru Programul IMM Invest 

Pentru celelalte categorii de beneficiari în cadrul Programului IMM Invest perioada de grație este de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare.

Pentru beneficiarii Subprogramului Agro IMM Invest, Ministerul Finanțelor (MF) plătește granturile, reprezentând dobânzile aferente creditelor pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii pe o perioadă de 8 luni. Valoarea comisionului de administrare şi a celui de risc vor fi subvenționate, 100%.Există și componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, din bugetul de stat.

Programul IMM Factor, granturi de până la 800.000 de euro

În cazul Programului IMM Factor, se pot accesa granturi în limita cumulului rezultat din valoarea integrală a comisionului de risc și a celui de administrare şi din valoarea rezultată prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

Plafonul total al garanțiilor pentru anul 2021 este de un miliard lei, iar normele metodologice aprobate stabilesc costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului, compuse din:

  • rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5 % pe an. Această marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator;
  • un alt cost îl reprezintă comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanțelor de către beneficiarul Programului;
  • comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de către beneficiarul Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției.

De asemenea, sunt reglementate activitățile desfășurate de către beneficiari care nu pot fi garantate în cadrul Programului.

Programul IMM Leasing, garanții aprobate de 2 miliarde de lei

Pentru Programul IMM Leasing de echipamente și utilaje s-a aprobat un plafon al garanţiilor care pot fi emise în anul 2021 în valoare de 2 miliarde lei, respectiv echivalentul subvenţiei brute al ajutorului sub formă de garanţii aferent acestui plafon, în valoare de 50,9 milioane lei.

MF subvenționează dobânzile aferente finanțărilor de tip leasing financiar în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100% (costuri de garantare - finanțare) în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociată acestui program.

MF reglementează prin Normele de aplicare excluderea din marjă (3,5%) a dobânzii aplicate pentru prefinanțare, având în vedere faptul că avansul nu este parte componentă a finanțării garantate de stat. Totodată, prelungește valabilitatea schemei de ajutor de minimis pentru angajamentele legale încheiate până la 31 decembrie 2021 și până la 31 octombrie 2022, perioada până la care se pot face plăți în cadrul acestei scheme.

Este creată posibilitatea înscrierii în Program și a altor finanțatori, prin menținerea și pentru acest an a alocării pro-rata de către FNGCIMM a plafonului de garantare finanțatorilor participanți în Program, în baza solicitărilor formulate de către aceștia.

 

Citește și: 

Vin bani de la stat pentru antreprenori! Start pentru Programele IMM Invest, IMM Factor și IMM Agro

Platforma IMM Invest a fost preluată de STS. Câte cereri au fost depuse în prima oră

 

 
 
Loading...