În cadrul programului social Bani de liceu 2020-2021, elevii primesc 250 de lei pe lună pe tot parcursul anului școlar dacă îndeplinesc anumite condiții. Iată ce trebuie să știi!


În cadrul programului social „Bani de liceu”, statul român oferă elevilor defavorizați 250 de lei pe lună pe tot parcursul anului școlar. Cererile se depun până la 25 septembrie, iar acestea trebuie însoțite de acte care dovedesc faptul că elevul face parte dintr-o familie nevoiașă. 

Bani de liceu 2020-2021. Calendarul de desfășurare a programului

 • 15 septembrie – 25 septembrie – depunerea cererilor; 
 • 26 septembrie – 15 octombrie – efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse; 
 • 26 septembrie – 16 octombrie – centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat; 
 • 17 octombrie – afișarea listei beneficiarilor; 
 • 18 octombrie – 21 octombrie – depunerea contestațiilor; 
 • 22 octombrie – 25 octombrie – rezolvarea contestațiilor.

Bani de liceu 2020-2021. Acte care trebuie depuse la dosar

Pentru a fi primiți în program, elevii trebuie să provină din familii defavorizate, iar venitul brut lunar pe membru de familie realizat în lunile iunie, iulie și august trebuie să fie de maximum 500 de lei. Pentru a beneficia de ajutorul social, elevul trebuie să prezinte la dosar o adeverință de venit de la locul de muncă al părinților sau o declarație pe proprie răspundere că nu au nici un venit, însoțită de o adeverință de la primărie din care să rezulte suprafața de pământ deținută sau lipsa ei - formular tipizat obținut de la primărie; 

Alte acte și documente:

 • Copie după certificatele de naștere ale părinților și fraților; 
 • Adeverințe din care să rezulte că frații/surorile sunt elevi/studenți, eliberate de instituțiile de învățământ unde studiază aceștia; 
 • Copie a certificatului de deces al părintelui pentru elevii orfani; 
 • Adeverință din care să rezulte media generală a clasei a VIII-a și numărul de absențe nemotivate, eliberată de școala de proveniență - numai pentru elevii de clasa a IX-a; 
 • Copie după certificatul de revoluționar al părintelui, dacă este cazul;
 • Adeverința mediocală a elevului - dacă este cazul - pentru bolile prevăzute de lege;
 • Cerere tip; 
 • Anchetă socială făcută de primărie;
 • Copie după cartea de identitate a elevului care solicită bani de liceu pentru anul școlar 2020-2021.
 
 
Loading...