Sfântul Cuvios Teodosie începătorul vieţii de obşte este prăznuit la data de 11 ianuarie în Calendarul ortodox. Sfântul Cuvios Teodosie începătorul vieţii de obşte este între sfinţii cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2019, pentru data de 11 ianuarie. Zi de post.


Calendar ortodox 2019, 11 ianuarie. Sfântul Cuvios Teodosie

Sfântul Teodosie s-a născut din părinţi dreptcredincioşi în ţinutul Capadociei. Când a crescut şi a învăţat carte, citea atât de bine şi avea glasul atât de frumos încât i s-a dat sarcina de a citi în biserică spre folosul ascultătorilor. Din cele ce citea cele mai bune foloase el le-a tras lund aminte la toate cele pe care Dumnezeu le poruncea şi se ruga mereu: "Povățuiește-mă, Doamne, în calea Ta și voi merge întru adevărul Tău". El a mers la sfântul Simeon unde acesta ostenea şi i-a căzut la picioare, acolo pe stâlp. Sfântul l-a cuprins şi l-a sărutat şi i-a prorocit că va pe mulţi va îndruma pe calea ce mântuitoare şi multe altele ce aveau să se întâmple.

Cu binecuvântarea sfântului Simeon el a plecat spre Ţara Sfântă, chiar în timpul în care în Calcedon avea loc Sinodul al IV-lea ecumenic. Mergând şi închinându-se pe la toate locurile sfinte se întreba ce fel de viaţă să aleagă, să aleagă calea singuratică în pustie sau să aleagă mântuirea de obşte. S-a alăturat unui anume Longhin care avea chilia lângă turnul lui David. O văduvă dreptcredincioasă a ridicat o biserică închiantă Presfintei Născătoare de Dumnezeu şi l-a rugat pe Longhin să-i dea voie lui Teodosie să locuiască acolo. Veste harului său şi a fapetelor bune pe care le făcea s-a răspândit şi tot mai mulţi oameni veneau la el pentru a afla cuvânt de folos. După ceva vreme a plecat în pustiu şi se nevoia într-o peşteră în care se spune că s-au odihnit cei trei magi în drumul lor spre Betleem. Schimbând locul unde vieţuia şi-a schimbat şi viaţa.

Nu se oriea nici o clipă din rugăciune, nu dormea nici măcar noaptea ci priveghea, iar postul îţ ţinea continuu. 30 de ani nu a mâncat decât fructe de finic şi linte, ierburi şi rădăcini din pustie iar când nu găsea nimic de mâncare înghiţea sâmburi de curmal muiaţi în apă.

Deşi dorea să stea ascuns de oameni, tot ţinutul Palestinei auzise de el şi veneau ca să aibă şi ei parte de dulceaţă duhovnicească şi să stea alături de el. Mulţi senatori şi oameni bogaţi veneau şi se alăturau iar peşteradevenea tot mai neîncăpătoare.

Când a văzut sfântul că este nevoit să aibă în grijă o turmă atât de mare a hotărât să le dea voie să construiască mănăstire, şi ei au ridicat chilii, biserică, şi îşi găseau aici odihnă mirenii, străinii, călătorii, săracii, şi toţi bolnavii şi suferinzii.

Sfântul a ţinut piept cu învăţătura lui cea dreaptă tuturor tulburărilor care încercau să nege dumnezeirea lui Hristos sau cele care încercau să-i ştirbească umanitatea. Chiar împăratului, care era cuprins de erezie, i-a ţinut piept care încerca să-l atragă în capcană sau să-i cumpere credinţa.

Multe minuni a săvârşit Sfântul Teodosie şi mai multe s-au săvârşit în apropierea lui în lunga lui viaţă pentru că zilele lui au însumat 105 ani, iar gura lui spunea psalmi şi rugăciuni chiar şi când dormea. A fost înmormântat în anul 509 de de patriarhul Ierusalimului de la acea vreme, Petru, chiar în peştera în care vieţuise de la început.

Pentru că mănăstirea sa a ajuns la un număr de călugări cum nu mai ajunsese nici o altă mănăstire până de aceea i s-a zis că este începătorul vieţii de obşte, pentru că el a organizat-o şi a fost model pentru multe alte mănăstiri.

Troparul Sfântului Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieţii călugăreşti de obşte Glasul 8

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teodosie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieţii călugăreşti de obşte Glasul 8

Apărătoare Doamnă...

Sădit fiind în Lăcaşurile Domnului tău, cu preastrălucitele tale fapte bune, ai înflorit şi ai înmulţit pe fiii tăi în pustiu, cu ploile lacrimilor tale udându-i, păstorule al turmelor lui Dumnezeu. Pentru aceasta strigăm ţie: bucură-te, Părinte Teodosie.

La 11 ianuarie în calendarul ortodox 2019 mai sunt pomeniţi

  • Cuviosul Teodosie din Antiohia;
  • Sfântul Stefan din Plachidiane;
  • Sfântul Teodor;
  • Arhimandritul Agapie;
  • Sfântul Mucenic Mal;
  • Cuviosului Vitalie;
  • Cuviosului Teodosie, egumenul Manastirii Filoteu din Muntele Athos.
Loading...