Sfânta Lucia fecioara, Sfântul Ierarh Dosofei sunt prăznuiţi la data de 13 decembrie în Calendarul ortodox. Sfânta Lucia fecioara, Sfântul Ierarh Dosofei sunt între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2018, pentru data de 13 decembrie. Zi de post.


Calendar ortodox 2018, 13 decembrie. Sfânta Lucia fecioara

Mama sfintei Lucia, Evtihia, suferea de scurgere de sânge întocmai ca aceea care s-a vindecat la atingerea hainei lui Hristos. Şi ea la rândul ei crecuse pe la toţi doctorii pe care-I întâlnise şi zncercase toate leacurile care I se recomandaseră, dar nu se vindecase. Sfânta Lucia şi mama ei au mers în pelerinaj, în Catania la Sfânta Muceniţă Agatia pentru a-i cere ajutorul. Ostenită de călătorie şi aşteptare Lucia a adormit la mormântul Sfintei Agatia şi îndată a văsut-o pe sfântă zicându-i: “Sora mea, de ce îmi ceri mie ceea ce tu singură îi poţi da? Credinţa ta a făcut-o sănătoasă. Şi aşa cum pe mine mă cinsteşte cetatea Catania aşa şi pe tine te va slăvi şi te va cinsti cetatea Siracuzei pentru că ai pregătit sălăşuire bine primită la Hristos în a ta feciorie”

Sfânta Lucia s-a cutremurat şi s-a trezit îndată. Mama ei era vindecată şi i-a cerut să nu-i mai pomenească niciodată de logodnic pentru că ea va rămâne fecioară promisă lui Hristos.

Când s-au întors acasă au început a vinde tot ce aveau şi a împărţi săracilor. Logodnicul ei căruia îi era deja promisă a mers la doica Luciei şi a întrebat ce se întâmplă iar aceasta i-a supus că a aflat de o moşie care se vinde şi strânge bani să o cumpere. Logodnicul, auzind că-I vorba de negustorie a pus şi el vorbă bună la vânzarea lucrurilor. Când a aflat adevărul de supărare că a pierdut şi avere şi logodnică s-a dus şi a pârât-o la guvernatorul Pashasie că-I creştină.

Pashasie a adus-o la judecată şi a dorit să o pângărească ducând-o la o casă de desfrânare şi să cheme poporul să o batjocorească. Dar nu au putut-o urni pe fecioarăd e pe loc nici măcar cu o pereche de boi. Atunci a făcut foc mare în jurul ei şi a turnat smoală şi pucioasă pe ea dar ea stătea şi se ruga de parcă nimic nu o atingea.

Apoi călăii ei i-au stăpuns gâtul cu sabia şi ea rănită a dat de veste poporului că Diocleţian a căzut din scaunul de împărat iar Maximian a murit. Şi chiar pe sub privirea ei a fost dus guvernatorul Pashasie la Roma, unde a fost judecat şi decapitat, pentru jaful şi felul rău în care guverna. Apoi au venit preoţii la Sfânta Lucia au împărtăşit-o cu precuratele taine ale lui Hristos şi după ce toţi au zis Amin şi-a dat dat sufletul în Mâinile lui Hristos. A fost pusă la loc de cinste şi deasupra s-a zidit biserică.

Troparul Sfintei Muceniţe Lucia fecioara din Siracuza

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Lucia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul Sfintei Muceniţe Lucia fecioara din Siracuza Glasul 2

Pe Născătoarea de Dumnezeu...

Nevoindu-te cu deadinsul şi păstrând fecioria nestricată, bucurându-te, te-ai adus Făcă­torului tău. Că lepădându-te de mirele cel lumesc, prealăudată, te-ai logodit cu Hristos şi săvâr­şind călătoria prin credinţă şi prin luminată mucenicie, dai acum tămăduiri celor ce te cin­stesc pe tine.

Calendar ortodox 2018, 13 decembrie. Sfântul Ierarh Dosofei

Sfântul Dosofei a fost mitropolitul Moldovei între anii 1671-1693 şi este unul din cei mai de seamă ierarhi pe care i-a avut Moldova. S-a născut în Suceava şi la botez a primit numele Dimitrie. Părinţii săi, Misira şi Leontie Barila erau români cu frică de Dumnezeu, care au ţinut ca fiul lor să facă şcoală. După ce colegiul “Trei Ierarhi din Iaşi”, instituţie înfiinţată de domnitorul Vasile Lupu, Dimitrie va merge la şcoală la Liov, în Polonia, la şcoala ortodoxă Adormirea Maicii Domnului. În anul 1649 se întoarce în ţară şi intră frate la mănăstire, la Probota, unde va fi tuns la monahism şi va primi numele de Dosofei. Este ales Episcop de Huşi, apoi de Roman şi în cele din urmă, în 1671 este ales Mitropolit al Moldovei. El a iubit şi lujit din tot sufletul şi din toată inima limba română, a tradus pentru prima oară Istoriile lui Herodot, a tipărit în româneşte "Psaltirea în versuri", o operă de 8.600 de versuri scrise pe 500 de pagini şi "Acatistul Nascatoarei de Dumnezeu" care au văzut lumina tiparului în 1673 în Polonia. Este unul din cei mai de seamă cărturari ai secolului al XII-lea şi ctitor al limbii române. În 1686 este luat ostatic de către regele Sobieski al Polonie şi moare în exil şi este înmormântat la Biserica Naşterii Domnului din Zolkiew, astăzi în Ucraina.

Troparul Sfântului Ierarh Dosoftei Glasul 8

Apărătorule al Ortodoxiei și învățătorule al sfințeniei, păstor blând ca un miel și mare dascăl al Sfintei Liturghii, Părinte Ierarhe Dosoftei, roagă pe Hristos-Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Condacul Sfântului Ierarh Dosoftei Glasul 3

Arătatu-te-ai bun lucrător în via lui Hristos, folosind cuvântul Evangheliei Domnului la povățuirea dreptcredincioșilor pe calea mântuirii, ca un adevărat păstor duhovnicesc al Bisericii și slujitor al oamenilor. Credința păzind-o și pe credincioși către Dumnezeu îndreptându-i, întărești nădejdea în sufletele celor care te cinstesc, fericite ierarhe.

La 13 decembrie în calendarul ortodox 2018 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Gherman de Alaska;
  • Sfinţii Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie si Orest;
  • Cuviosul Arsenie cel din Latro;
  • Sfântul Mucenic Gavriil, arhiepiscopul Serbiei;
  • Sfântul Arie, care cu pace s-a săvârşit.
 
 
Loading...