Sfântul Arhidiacon Ştefan este prăznuit la data de 27 decembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Arhidiacon Ştefan este sfântul zilei, cinstit de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2018, pentru data de 27 decembrie.


Calendar ortodox 2018, 27 decembrie. Sfântul Arhidiacon Ştefan

După împlinirea tanei mântuirii de către Domnul nostru Iisus Hristos, după înălţare şi Cincizecime, în vremea când diaspora evreiască începuse să între în conflict cu evreii din Ierusalim, sfinţii apostoli au ales diaconi să le fie de ajutor în propovăduire, oameni de alt neam decât evreii pentru a se înţelege mai bine cu neamurile. Ştefan era oarecum rudă cu Saul, cel care se va numi Pavel, cel chemat mai târziu la credinţă, şi pentru că era cel mai destoinic arhidiacon a fost numit şi făcea minuni multe în popor şi vindecări. El întărea în credinţă pe credincioşi şi îi certa pe iudeii necredincioşi arătându-le în scriptură că din invidie şi pe nedrept l-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu. El îl propovăduia în gura mare pe Iisus Hristos că este cel care s-a pogorât din ceruri pentru păcatele noastre, s-a întrupat din Maria Fecioara, a luat neputinţele şi bolile noastre şi le-a purtat, pe orbi i-a făcut să vadă, pe bolnavi i-a vindecat şi pe draci i-a izgonit.

Astfel, Ştefan propovăduia la o mare adunare a evreilor care trăiau în diaspora dar erau în pelerinaj la Ierusalim, vorbindu-le despre lumină şi adevăr, ca un înger al lui Dumnezeu în mijlocul unei mulţimi ucigaşe. Arhiereii îl acuzau de blasfemie răstălmăcindu-I vorbele şi înboldea mulţimea să se înfurie şi poporul înrăutăţit, îndemnat de cărturari şi farisei îşi aprindeau inimile şi scrâşneau din dinţi asupra lui. Dar Sfântul Ştefan ignora toate semnele pentru că era cuprins de râvnă Dumnezeiească şi pătruns de Duhul Sfânt iar când a ridicat ochii spre cer a văzut slava lui Dumnezeu supra sa şi pe Domnul Iisus Hristos şi tot ce şi-a dorit a fost să meargă degrabă acolo, la El. Aşa că nu a putut să tacă şi adevărul ţâşnea din gura lui nestăvilit iar iudeii cei răi învăţaţi să-şi ucidă prorocii nu puteau suferi vorbele aşa că astupându-şi urechile l-au scos din cetate şi-au pus hainele la picioarele lui Saul pentru a fi mai liberi în mişcări şi l-au ucis cu pietre. Sub ploaia de pietre ucigaşe a mai apucat să se roage pentru sine şi penru cei ce omorau: "Doamne, Iisuse, primește sufletul meu!" şi "Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!"

Pentru că cei omorâţi cu pietre nu puteau fi înmormântaţi alături de familie trupul lui Ştefan a fost lăsat pradă enimalelor şi păsărilor numai că nimeni nu s-a atins şi el. După o zi, rabinul Gamaliel care a trecut la creştinism împreună cu fiul lui Avelvie, au luat sfintele moaşte în taină şi le-a îngropat cu cinste. După mulţi ani, în 425 a avut loc un cutremuri şi pământul s-a crăpat iar de acolo ieşea un miros minunat. Moaştele au fost descoperite de preotul Lucian, trupul nu era putrezit iar martorii spun că urmele pietrelor străluceau ca stelele. La moaştele lui s-au petrecut multe minuni şi vindecări, iar împărăteasa Evdochia, soția împăratului Teodosie cel Mic, s-a vindecat la locul unde Ştefan a fost ucis cu pietre.

Troparul Sfântului Apostol Întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan Glasul 4

Încununatu-s-a creştetul tău cu diademă împărătească, pe urma luptelor pe care le-ai pătimit pentru Hristos Dumnezeu, luptătorule cel dintâi printre mucenici. Că vădind nebunia iudeilor, ai văzut pe Mântuitorul tău, de-a dreapta Tatălui. Pe Acela roagă-L totdeauna pentru sufletele noastre.

Condacul Sfântul Apostol Întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan Glasul 3

Fecioara astăzi...

Stăpânul nostru, ieri a venit la noi cu Trup, iar astăzi sluga Lui a ieşit cu totul din trup; ieri Împăratul nostru S-a născut cu Trup, astăzi sluga cu pietre este ucisă; că pentru Dânsul se şi sfârşeşte întâiul mucenic şi Dumnezeiescul Ştefan.

La 27 decembrie în calendarul ortodox 2018 mai sunt pomeniţi

Sfântul Teodor Mărturisitorul şi fratele lui Cuvosul Teofan.

 

 
 
Loading...