Sfinţii 20.000 de mucenici arşi în biserica din Nicomidia sunt prăznuiţi la data de 28 decembrie în Calendarul ortodox. Sfinţii 20.000 de mucenici arşi în biserica din Nicomidia sunt sfinţii zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2018, pentru data de 28 decembrie. Harţi.


Calendar ortodox 2018, 28 decembrie. Sfinţii 20.000 de mucenici arşi în biserica din Nicomidia

În al doilea an de domnie a împăratului Maximian cu toată prigoana cumplită împotriva creştinilor credinţa în Hristos înmugurea în tot imperiul precum înverzeşte părdurea primăvara. Sfântul Chiril episcopul bisericii Nicomidiei avea o viaţă plină de fapte bune şi prin propovăduirea lui credinţa sporea şi creştinismul se răspândea de a ajuns până la palatul împărătesc de unde-şi conducea împeriul Maximian. Astfel că printre slujitorii împăratului cei mai apropiaţi chiar au început să apară oameni care înţelegeau zădărnicia idolilor şi credeau în Hristos. Chiar şi marea preoteasă a Minervei, Doamna şi sluga ei Indis a crezut în Hristos după ce au citit Faptele Apostolilor şi s-au botezat.

Când Maximian s-a întors din campania din Etiopia a început a-I prigoni pe creştini risipea biserica şi ridica temple păgâne. După ce Chiril a trecut la Domnul i-a urmat în scaunul episcopal Sfântul Antim care a adus la dreapta credinţă toată cetatea stârnind mânia împăratului Astfel că într-o zi de praznic când 20.000 de oameni erau adunaţi să-I aducă slavă lui Dumnezeu, armata împăratului i-a înconjurat şi i-a somat să aducă jertfă idolilor. Unul din diaconi cuprins de râvnă le-a amintit credincioşilor de pilda lui Daniel şi a tovarăşilor lui care au stat în cuptor. În timp ce afară soldaţii pregăteau lemnele, în biserică Sfântul Antim îi boteza pe catehumeni şi-I împărtăşa pe toţi credincioşii cu dumnezeieştile şi preacuratele taine. Când au aprins focul creştinii au început să cânte imnuri de slavă aduse lui Hristos Dumnezeu şi tradiţia spune că la acel praznic al anului 302 au murit 20.000 de martiri.

Prin mila lui Dumnezeu Sfântu Antim a scăpat din flăcări şi a fost de folos multora. El a îndrumat la dreapta credinţă pe mulţi păgâni a fost chinuit şi s-a mutat la Hristos.

Troparul Sfinţilor 20.000 de Mucenici din Nicomidia Glasul 2

Purtătorilor de biruinţă ai Domnului, fericit este pămân­tul care s-a adăpat cu sângiurile voastre şi sfinte sunt loca­şurile care au primit trupurile voastre. Că în locul de chinuri pe vrăjmaşi i-aţi biruit şi cu în­drăzneală pe Hristos L-aţi pro­povăduit. Pe Dânsul, ca pe un Bun, rugaţi-L pentru noi, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinţilor 20.000 de Mucenici din Nicomidia Glasul 3

Fecioara astăzi...

Cu scutece, Doamne, pe cei vrednici, Bunule, îi sfinţeşti muceniceşte; unitu-Ţi-ai prin suferinţe, pe jertfitorul Tău; iar cerul Te-a arătat pe Tine prin stea; căci de Tine s-a ară­tat preot, mucenicul cel cu su­flet mare.

La 28 decembrie în calendarul ortodox 2018 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii mucenici din senatul roman;
  • Sfântul Ind;
  • Sfinţii Gorgonie şi Petru;
  • Sfântul Mucenic Zinon;
  • Sfântul Mardonie;
  • Sfântul Dorotei;
  • Sfântul Teofil diaconul;
  • Cuviosul Vavila;
  • Cuviosul Simeon (Simon) "al pietrei", Izvoratorul de mir, ctitorul Manastirii Simonopetra (Simonos-Petras) din Muntele Athos.
 
 
Loading...