Sfântul Gheorghe Hozevitul, Sfânta Cuvioasă Domnica sunt prăznuiţi la data de 8 ianuarie în Calendarul ortodox. Sfântul Gheorghe Hozevitul, Sfânta Cuvioasă Domnica sunt între sfinţii cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2019, pentru data de 8 ianuarie.


Calendar ortodox 2019, 8 ianuarie. Sfântul Gheorghe Hozevitul

Sfântul Gheorghe Hozevitul era om cu stare în secolul al VII-lea şi locuia în insula Cipru. După moartea părinţilor săi, cuprins de râvnă dumnezeiască a vândut tot ce avea şi a dăruit săracilor apoi a intrat la mănăstirea Hozeva, la 20 de kilometri de Ierusalim, pe drumul ce duce la Ierihon, în Ţara Sfântă sub îndrumarea fratelui lui mai mare, Heraclid. A fost smerit cu inima, răbdător şi blând chiar şi cu cei ce îl nedreptăţeau. Odată un călugăr bătrân l-a pălmuit fără motiv în faţa tuturor şi imediat mâna bătrânului  a înţepenit şi s-a uscat. S-a vindecat la rugăciunile Sfântului Gheorghe şi văzând minunea a fugit în pustie ca nu cumva să fie cinstit de cei ce văzuseră. S-a curăţit de pofte şi a devenit vas ales pentru Sfântul Duh şi a prevestit invazia perşilor în Ţara Sfântă, din anul 614, a îmblânzit fiare sălbatice şi a făcut să rodească pomi fără rod numai cu rugăciune.

Moaştele sale sunt aşezate în Mănăstirea care-i poartă numele şi acolo se întâmplă minuni multe şi mari.

Troparul Sfântului Cuvios Gheorghe Hozevitul Glasul 8

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Gheorghe, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Gheorghe Hozevitul Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Lumină prealuminoasă te-ai arătat, Sfinte Părinte Gheorghe, strălucind cu Razele cele Dumnezeieşti, pe cei ce cu credinţă te cheamă pe tine. Roagă-te pentru noi lui Hristos Mântuitorul, Care S-a arătat în Iordan şi a luminat pe cei zidiţi din pământ.

Calendar ortodox 2019, 8 ianuarie. Sfânta Cuvioasă Domnica

Domnica era fecioară în vremea împăratului Teodosie. Ea aparţinea diasporei evreieşti de limbă greacă şi a avut parte de o descoperire dumnezeiască în timpul călătoriei, alături de alte patru fecioare, de la Cartagina la Constantinopol. Patriarhul Nectarie al primit-o i-a dat învăţătura creştinească şi a botezat-o în numele Sfintei Treimi. Domniaca s-a călugărit şi după ce s-a ostenit cu multe osteneli duhovniceşti a primit darul de a face minuni şi multe taine dumnezeieşti i s-au descoperit. S-a odihnit întru Domnul în vremea împăratului Leon.

Troparul Sfintei Cuvioase Domnica Glasul 8

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Domnica, duhul tău.

La 8 ianuarie în calendarul ortodox 2019 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Cuvios Emilian Marturisitorul;
  • Sfinţii Mucenici Iulian şi Vasilisa;
  • Sfinţii mucenici care au crezut prin Sfantul Iulian;
  • Sfântul Sfinţitul Mucenic Carterie;
  • Sfântul Chir, arhiepiscopul Constantinopolului;
  • Sfântul Attic, patriarhul Constantinopolului;
  • Sfântul Prooroc Sameu Elamiteanul;
  • Sfântul Agaton;
  • Sfinţii Mucenici Teofil diaconul şi Eladie.
Loading...