Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit sunt prăznuiţi la data de 12 august în calendarul ortodox. Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit sunt între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2019, pentru data de 12 august. Zi de post.


Calendar ortodox 2019, 12 august. Sfinţii zilei. Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit

Sfântul mucenic Anichit era nobil şi cetăţean de seamă al cetăţii Nicomidia în vremea împăratului Diocleţian. Când păgânul împărat şi-a dezlănţuit satanica prigoană asupra creştinilor lipsiţi de apărare nobilul Anichint îl mărturiseşte pe Hristos. Deşi în timpul torturii la care este supus pentru a se lepăda de Dumnezeul cel Viu i se taie limba el continuă să-l mărturiseasă cu grai şi să-l defăimeze pe împărat. Mânios acesta dă ordin călăului să-l decapiteze dar acesta se loveşte singur cu securea şi se omoară. Trei ani a suferit Anichit timp în care Fotie, ce-i era nepot a fost martor la toată sufeinţa, şi văzând cât de mare este Hristos i s-a alăturat în credinţă şi în îndurarea chinurilor. În timp ce erau torturaţi ei cântau şi aduceau slavă lui Dumnezeu de parcă numai lucruri bune li se întâmpla. Împăratul a dat ordin să fie legaţi de cai sălbatici şi târâţi prin toată cetatea, iar când caii au ostenit sfinţii s-au ridicat şi s-au scuturat de praf. În cele din urmă au făcut un cuptor mare în care i-au băgat pe toţi creştinii iar sfinţii Fotie şi Anichit au fost primii care au păşit înăuntru şi au stat trei ceasuri în mijlocul vâlvătăii cântând “Mulţumim Ţie, Atotputernice Dumnezeule Tată, că prin Unul născut Fiul Tău, prin Domnul nostru Iisus Hristos ne-ai adunat pe noi la această cunună mucenicească. Rugămu-ne Ţie, Preamilostive, întinde de sus mâinile Tale şi primeşte sufletele noastre întru odihna cea veşnică, pe care ai gătit-o mărturisitorilor Tăi". Toţi au murit în foc dar când trupurile le-au fost scoase de din cuptor nu erau atinse nici măcar de fum.

Troparul Sfinţilor Mucenici Fotie şi Anichit

 Glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Fotie şi Anichit

 Glasul al 2-lea

Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim, de Dumnezeu Născătoare

Pe Dumnezeieştii ostaşi să-i lăudăm, credincioşii; perechea Slavei lui Hristos cu cântări să o cinstim; şi ca pe nişte propovăduitori tari ai bunei cinstiri şi iubitori de Dumnezeu cu adevărat, toţi iubitorii de nevoinţă în laude de cântări să-i încununăm pe dânşii.

La 12 august în calendarul ortodox 2019 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Mucenici Pamfil şi Capiton;
  • Sfinţii Cuvioşi Serghie şi Ştefan;
  • Sfântul Cuvios Palamon;
  • Doisprezece sfinţi mucenici, ostaşi cretani;
  • Sfântul Cuvios Castor;
  • Treizeci şi trei de sfinţi mucenici din Palestina.
Loading...