Sfântul Mucenic Autonom este prăznuit la data de 12 septembrie în calendarul ortodox. Sfântul Mucenic Autonom este între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2019, pentru data de 12 septembrie.


Calendar ortodox 2019, 12 septembrie. Sfinţii zilei. Sfântul Mucenic Autonom

Sfântul Mucenic Autonom a fost episcop în Italia atunci când împăratul păgân Diocleţian a început să-i prigonească pe creştini. Sfântul Sfinţit Autonom a plecat în Bitinia şi s-a stabilit în Soreos fiind primit în casa sa de un creştin pe nume Corneliu. În această cetate e a ridicat o biserică închinată sfântului Arhanghel Mihail şi a convertit mulţi păgâni botezându-i în numele Sfintei Treimi. Atunci când Corneliu a fost pregătit, Autonom l-a hirotonit diacon şi i-a lăsat obştea creştină spre păstorire, iar el a plecat spre a propovădui cuvântul Evangheliei în Licaonia şi Isauria. Atunci când s-a întors a găsit o obşte puternică şi înţeleaptă ca urmare a rodnicei păstoriri a lui Corneliu şi găsindu-l vrednic l-a hirotonit preot. Când Diocleţian a venit în Nicomidia el s-a retras în Claudiopolis lângă Marea Neagră unde a cotinuat catehezele şi convertirile aducând pe mulţi păgâni la credinţa cea adevărată. Când prigoana s-a mai domolit iar prigonitorii s-au mai săturat de sânge Autonom s-a întors în Soreos unde a găsit comunitatea înfloritoare şi încredinţat de harul lui Dumnezeu l-a hirotonit episcop pe Corneliu continunând să-i aducă pe mulţi la lumina izbăvirii, la Domnul Iisus Hristos. Pentru că mulţi renunţau la păgânism ascultând glasul şi învăţătura sa, în timp ce săvârşea Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie  în biserca Sfântul Mihail dn Soreos, o gloată de păgâni înarmaţi cu săbii au intrat în biserică şi l-au ucis lângă sfânta masă devenind el îsuşi jertfă, asemenea Mântuitorului. Maria, o creştină evlavioasă, a luat trupul Sfântului Sfinţit Mucenic Autonom şi l-a îngropat cu cinstea cuvenită, iar în vremea împăratului Constantin cel Mare deasupra mormântului său s-a ridicat o biserică.

Troparul Sfântului Mucenic Autonom

 Glasul al 4-lea

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Autonom, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic Autonom

 Glasul al 2-lea

Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni și ajutor neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu o au ţinut, căci ca pe Maica Vieţii a mutat-o la viaţă Cel ce S-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.

Trupul tău cu posturi topindu-ţi, cu neadormite rugăciuni pe Făcătorul ai rugat pentru păcatul tău, ca să iei iertare desăvârşită; şi ai luat iertare, calea pocăinţei arătând.

La 12 septembrie în calendarul ortodox 2019 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Mucenic Curnut, episcopul Iconiei;
  • Sfântul Mucenic Teodor;
  • Sfinţii Mucenici Machedonie, Tatian şi Teodul;
  • Sfântul Mucenic Iulian cel din Galatia;
  • Cuviosul Daniil cel din Tasios.
Loading...