Sfântul Mucenic Nicon şi cei 199 de mucenici ai lui sunt prăznuiţi la data de 23 martie în Calendarul ortodox. Sfântul Mucenic Nicon şi cei 199 de mucenici ai lui sunt între sfinţii cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 23 martie. Zi de post.


Calendar ortodox 2020, 23 martie. Sfinţii zilei. Sfântul Mucenic Nicon şi cei 199 de mucenici ai lui

Sfântul Nicon s-a născut în Neapole din tată păgân şi mamă creştină, el ajungând oştean în armata imperiului. Odată în timpul unei bătălii, când se afla la strâmtoare iar cei camarazii lui de arme cădeau pe capete şi-a adus aminte de vorbele şi învăţăturile maicii lui, şi-a făcut cruce şi s-a rugat la Hristos Dumnezeu, şi apoi cu un curaj nebănuit şi o forţă neobşnuită a început a ucide la vrăjmaşi până l-au dovedit pe duşman şi l-a împrăştiat pentru că nimeni nu a mai putut să-i stea împotrivă. După război s-a întors la maica sa, i-a cerut să-l ajute să devină creştin pentru că a simţit pe pielea lui puterea lui Hristos. Maica lui a murit, iar Nicon s-a retras din armată şi a mers în Sicilia unde a găsit pe Teodosie episcopul Cizicului care l-a botezat  şi l-a împărtăşit cu preacuratele taine.  După botez a rămas în mănăstire unde a învăţat din cărţile dumnezeieşti la viaţa monahilor fiind cu mare băgare de seamă. El îi uimea pe toţi cu chipul lui îngeresc, cu smerenia şi blândeţe lui, cu postul şi înfrânarea şi cum şedea el toată noaptea fără somn cântând psalimi. Sfânul Teodosie a avut o viziune în care i se cerea să-l facă pe Nicon episcop după moartea lui şi să-i încredinţeze turma sprea a o muta în partea de răsărit a insulei. Cei 190 de monahi i-au urmat toţi lui Nicon după ce Teodosie a trecut la Domnul şi a fost înmormânat cu cinste. Alţi nouă militari care-i fuseseră camarazi de arme în armată au venit alături de el şi i-a botezat cu Duh Sfânt, iar mai apoi i-a tuns la monahism cu toată rânduiala. Guvernatorul Chintian a prins pe Nicon şi pe cei 199 de monahi care-i urmau şi a încercat să-i întoarcă la păgânism. Toţi cei 199 au murit tăiaţi de sabie dar au rămas cu credinţa nestrămutată iar pe Nicon l-a lăsat la urmă şi i-a hărăzit torturi aparte. L-a pus pe pat de fier şi a făcut focul sub el dar sfântul parcă era la odihnă. L-au legat de cai ca să- târască şi să-l rupă de pietre dar caii au refuzat să plece oricât i-au îmboldit şi –au bătut până i-au omorât dar ei nu s-au urnit ba chiar au grăit cu glas omenesc mărturisind că mor pentru Nicon. Chintian l-a închis pe Sfântu Nicon într-o cutie de fier şi l-a aruncat în prăpastie dar nu a păţit nimic. În cele din urmă l-a ucis cu sabia şi l-a lăsat neîngropat, pradă fiarelor. Chintian a plecat să confişte averea Sfintei Muceniţe Agata pe care o ucisese îi când treceau cu barca un râu, caii s-au speriat l-au muşcat şi l-au aruncat în râu unde s-a înecat. Un cioban a trecut pe la locul unde a fost ucis Sfântul Nicon şi era posedat de duh rău iar când a ajuns lângă sfântul duhul a fost izgonit prin puterea sfântului strigând “Vai mie, Vai mie! Unde voi fugi din faţa lui Nicon?”. Păstorul de oi acum vindecat a povestit tuturor întâmplarea şi a aflat episcopul cetăţii Mişinei care a luat clerul şi călăuziţi de cioban au găsit trupul multpătimit al sfântului mucenic.

Troparul Sfântului Cuvios Mucenic Nicon şi al celor 199 de ucenici ai lui

 Glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Cuvios Mucenic Nicon şi al celor 199 de ucenici ai lui

 Glasul al 4-lea
Cel ce Te-ai înălţat pre Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pre binecredincioşii creştini, dăruindu-le lor biruinţă asupra celor potrivnici, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.
În chip cuviincios vieţuind mai întâi, Sfinte Preacuvioase Părinte Nicon, ai adunat mai apoi ceată de supuşi lui Dumnezeu, plini de dreaptă credinţă şi pururea următori ţie. Şi cu razele patimilor ca un soare purtător de lumină de la răsărit până la apus strălucind, ai împuţinat înşelăciunea cu curgerea sângelui tău.

La 23 martie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Luca din Mitilini;
  • Sfântul Dometie; Sfântul Cuvios Nicon, egumenul Manastirii Pecerska;
  • Sfântul Cuvios Gheorghe cel Nou, făcătorul de minuni, din Diipiu;
  • Sfântul Cuvios Luca, care a patimit în Mitilene.
 
 
Loading...