Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt prăznuiţi la data de 29 iunie în calendarul ortodox. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sfinţii zilei pomeniţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2019, pentru data de 29 iunie.


Calendar ortodox 2019, 29 iunie. Sfinţii zilei. Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este sărbătorit la 29 iunie după un post care diferă ca lungime  în funcţie de data Sfintei Învieri a Domnului.

Sfântul Apostol Petru a fost frate cu Sfântul Apostol Andrei, amândoi fiind fii pescarului Iona din Betsaida Galielii. Numele lui era Simon însă Mântuitorul îl va numi Chifa (Piatră). După pescuirea minunată Dumnezeu îl cheamă să devină pescar de oameni, iar el lasă totul şi-i urmează lui Hristos. El este primul care-l numeşte Hristos pe Iisus dar şi prmul care se leapădă de el. În ziua Cincizecimii, după predica lui se botează  trei mii de iudei cu familiile lor. Sfantul Apostol Petru a răspândit cuvântul Domnului în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică până la Babilon şi Roma unde va fi martirizat.

Sfântul Apostol Pavel era născut în Tarsul Ciciliei, şi ucenic al Înţeleptului Gamaliel. A păzit hainele ucigaşilor sfântului Arhidiacon Ştefan şi a primit carte de la Caiafa ca să-i prigonească pe creştini. Când se ducea să dobare biserica lui Hristos din Damasc, pe drum i se arată Hristos şi-i îl ceartă: "Saule, Saule de ce ma prigonesti?” După ce îl botează apostolul Anania devine cel mai entuziast şi convingător dintre apostolii lui Hristos. Face trei mari călătorii misionare şi 14 din epistolele sale se găsesc în Sfânta Evaghelie fiind pline de învăţătură şi duh sfânt.

De ce sunt prăznuiţi împreună Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Sfinţii Petru şi Pavel au mărturisit amândoi dumnezeirea lui Hristos: Petru a răspuns Mântuitorului în numele tuturor ucenicilor "Dar voi cine ziceţi că sunt?  Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu" (Matei 16:16) iar Pavel “Căci întru El locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2:9). Cei doi mai au în comun lupta lor pentru unitatea bisericii şi pentru adevărul ei. Au suferit, au fost persecutaţi şi torturaţi, au fost închişi împreună în aceeaşi celulă la Roma. Împreună cu convertit la creştinism pe temniceri şi împreună s-au rugat până în mijlocul celulei a apărut un izvor ce poate fi văzut şi astăzi în închisoarea Mamertina. Cei doi au murit în aceeaşi zi, 29 iunie anul 67, din ordinul împăratului Nero. Sfântul Petru răstignit pe cruce, dar cu capul în jos penrtu că le-a cerut acest lucru torţionarilor neconsiderându-se demn să sufere aceeaşi moarte cu Hristos, iar Sfântul Apostol Pavel a fost decapitat, deoarece era cetăţean roman iar cetăţenii romani nu puteau fi crucificaţi.

Troparul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

 Glasul al 4-lea

Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă.

Condacul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Pe propovăduitorii cei tari și de Dumnezeu vestitori, căpeteniie ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăților Tale și odihnă; că chinurile acelora și moartea ai primit mai vârtos decât toată roada, unule Cel ce știi cele din inimă.

 

 

 
 
Loading...