Sfânta Muceniţă Anisia este prăznuită la data de 30 decembrie în Calendarul ortodox. Sfânta Muceniţă Anisia este între sfinţii zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2019, pentru data de 30 decembrie.


Calendar ortodox 2019, 30 decembrie. Sfânta Muceniţă Anisia

Sfânta muceniţă Anisia a trăit în Tesalonic în vremea împăratului Maximian şi avea părinţi înstăriţi care au crescut-o în dreapta credinţă învăţând-o dogmele cele adevărate. Fiind Crescută în Duhul Adevărului şi având obiceiuri îngerereşti fecioara Anisia strălucea de frumuseţe, bună cuviinţă şi înţelepciune dar se ascundea în camera ei unde se ruga la Hristos în genunchi şi udând pământul cu lacrimi. Când părinţii ei au trecut la Domnul ea a moştenit o visterie plină de aur şi argint, case mari şi arătoase, turme de animale, o mulţime de sclavi, o grămadă de haine de preţ ţesute cu fir de aur, bijuterii şi pietre preţioase.

Pentru că era plină de Duh Sfânt şi pentru că-l iubea pe Hristos s-a hotărât să dăruiască tot ce avea celor aflaţi în nevoie. Aşa că vindea şi ce primea fără să se tocmească împărţea săracilor celor ce sufereau în temniţe. Pe cei suferinzi îi îngrija pe mulţi îi cerceta şi din averea ei îi ajuta. Când a terminat averea a început să trudească cu propriile mâini. Împăratul Maximian a obosit de prigoană şi a dat liber ca oricine dorea să ucidă creştini să o poată face fără a fi pedepsit de împărăţie. Sfânta Anisia cuprinsă de râvnă a ieşit din casă în vremea unui praznic păgân în care se aducea jertfă Soarelui, a intrat între păgâni şi s-a însemnat cu semnul crucii. Unul din soldaţi cuprins de turbare a tăiat-o cu sabia fără nici o ruşine. Creştinii jelind-o pentru tinereţile ei i-au luat sfintele moaşte şi le-au îngropat cu cinste în afara oraşului, iar mai târziu au zidit deasupra casă de rugăciune.

Troparul Sfintei Muceniţe Anisia Glasul 4

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Anisia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Rugăciunea Sfintei Anisia

Atotputernice Doamne Dumnezeule, Părintele Unuia Născut Fiului Tău, Iisus Hristos, al Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru, Cela ce şezi pe scaunul slavei Tale, Căruia Îţi slujesc mii de mii de arhangheli şi mii de îngeri îţi stau înainte, supunându-se poruncii Tale: scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, pe care Te laudă heruvimii şi Te măresc serafimii neîncetat cântând întreită cântare. Tu pe duhurile care nu se plecau Ţie le-ai cufundat în tartarul cel prea adânc şi pe balaur, care s-a lipit de darul Tău, l-ai legat cu legături nedezlegate şi scaunul lui l-ai surpat la pământ şi de la slujba cea cerească l-ai izgonit, lipsindu-l de viaţa cea fericită, iar cu moartea cea cu defăimare a Crucii ai surpat mândria aceluia.

Tu din sânurile Tale cele fără prihană ai trimis la noi pe Dumnezeu Cuvântul, Care era mai înainte de veci, pe Mântuitorul sufletelor noastre, Cel născut prin umbrirea Duhului Sfânt şi din Maria Fecioara, Care printr-Însul ai căutat oaia cea rătăcită, ai întărit pe cea neputincioasă şi ai vindecat pe cea zdrobită. Pe Tine Te chem, eu smerita şi păcătoasa roaba Ta, cu toată inima mea. Tu, Cel ce ştii gândurile fiecăruia, focul cel aruncat în lume de Unul Născut Fiul Tău l-ai aprins în inima mea şi scânteia credinţei, care este în mine, ai schimbat-o în făclia dragostei. Vino să mă mântuieşti pe mine, nevrednica roaba Ta, pentru că pe Tine Te doresc, pe Tine Te caut şi de Tine mă lipesc din toată inima mea.

Doamne Dumnezeule, Fiule, primeşte rugăciunea mea cea adusă Ţie cu inimă zdrobită şi cu duh de smerenie. Nu mă trece cu vederea pe mine, pentru care, O! Iisuse Hristoase, ai fost pironit pe cruce şi lovit peste obraz; pentru care ai băut oţet cu fiere şi ai gustat moartea amară şi a treia zi ai înviat din morţi, Te-ai înălţat la cer şi şezi de-a dreapta Tatălui.

Nu mă ruşina, nici nu mă lepăda din numărul roabelor Tale, ci învredniceşte-mă ca o creştină a mă mântui prin semnul Sfintei Tale Cruci. Fă-mă părtaşă patimilor Tale, săvârşind în mine voia Ta, ca să fiu credincioasă a mă arăta feţei Tale. Tu mă păzeşte, pătrunde cu frica Ta trupul meu, căci de judecăţile Tale m-am temut. Închide ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea, ci mai bine, mă rog Ţie, deschide-i ca să cunosc minunile din legea Ta, căci spre Tine sunt aruncată din pântecele maicii mele. Tu eşti Domnul meu; tatăl meu şi maica mea m-au părăsit, iar Tu, Doamne m-ai primit.

Îndreptează paşii mei, ca să nu mă umplu de ruşine, eu roaba Ta; fă cu mine semn spre bine şi împlineşte cererea mea, pentru că înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a tăinuit. Iarăşi către Tine mă rog, Dumnezeule Părinte, ajută-mi ca să nu se afle prihană în mine, roaba Ta, căci Ţie mă aduc punându-mă pe altarul mărturisirii şi al smereniei mele, să fiu primită ca o ardere de tot; astfel să fie jertfa mea înaintea Ta. Învredniceşte-mă a urma Mielului Tău Celui fără prihană, lui Iisus Hristos, Căruia, împreună cu Tine şi cu Duhul Sfânt, se cuvine slava, cinstea şi puterea în veci. Amin.

La 30 decembrie în calendarul ortodox 2019 mai sunt pomeniţi

  • Cuvioasa Teodora din Cezareea;
  • Sfantul Mucenic Fileter;
  • Cuviosul Leon, arhimandritul.
 
 
Loading...