Soborul Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuit la data de 7 ianuarie în Calendarul ortodox. Sfinţii Mucenici Teotempt şi Teonas este sărbătoarea cinstită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2019, pentru data de 7 ianuarie.


Calendar ortodox 2019, 7 ianuarie. Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul a fost stabilit de biserică pentru a îl cinsti cu praznic pe Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului care a slujit taina Botezului dumnezeiesc. A doua zi după Botez ne adunăm în biserică pentru a îl cinsti cu cântări în care este slăvit Ioan căci asta înseamnă sobor, adunarea poporului în biserică. Această adunare se întâmpla în toate bisericile şi încă se mai întâmplă, mai ales acolo unde sfântul Ioan Botezătorul este hram.

Se pare că Ioan Botezătorul este prezent în ziua Epifaniei, adică a Botezului şi este prezent în biserică şi a doua zi, atnci când poporul se adună să-l cinstească.

Sfântul Proroc Maleahi l-a numit pe Ioan îngerul Domnului - cel ce-i pregăteşte venirea şi la începutul predicii sale rosteşte cuvintele: “Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor” şi le atrage atenţia că nu eşti mântuit automat chiar dacă faci parte din poporul ales.

Sfântul Ioan este şi un model e asceză, pentru că era îmbrăcat în haine aspre, din păr de cămilă şi  se hrănea doar cu lăcuste şi miere sălbatică. Chiar în vremea Mântuitorului unii îl credeau o reîntrupare a profetului Ilie care până atunci fusese un model de asceză şi dreptate.

Evanghelia ne dezvăluie că a fost decapitat de către Irod, la cererea Irodiadei, pentru traiul lor în păcat, pentru că Irodiada era soţia fratelui lui Irod.

Ioan vie din cuvântul ebraic Iehohanan care se traduce “Dumnezeu s-a milostivit”. Ioan împreună cu varinatele Nelu, Ionuţ, Onuţ, Ionel, Onel, Ionică, este cel mai popular şi mai răspândit nume de botez pentru băieţii din România.

Tropar la Sărbătoarea Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul Glasul 2

Pomenirea dreptului este cu laude; iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat şi decât proorocii mai cinstit. Că şi a boteza în ape pe Cel Propovăduit, te-ai învrednicit. Drept aceasta pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel Ce S-a arătat în Trup, pe Cel Ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă.

Condac la Sărbătoarea Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul Glasul 6

De venirea Ta cea Trupească temându-se Iordanul, cu cutremur s-a întors; şi slujba cea duhovnicească plinind-o Proorocul Ioan, cu frică s-a tras înapoi. Cetele îngereşti s-au înspăimântat, văzându-Te pe Tine în Iordan, cu Trupul botezându-Te şi toţi cei dintru întuneric s-au luminat, lăudându-Te pe Tine, Cel Ce Te-ai arătat şi ai luminat toate.

 

Loading...