Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat este prăznuită la data de 8 iunie în calendarul ortodox. Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat este între sfinţii zilei pomeniţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2019, pentru data de 8 iunie.


Calendar ortodox 2019, 8 iunie. Sfinţii zilei. Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat

Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat a suferit martiriul său pentru credinţa în Hristos în timpul împăratului păgân Lichinie, chiar în Eraclia cetatea în care era guvernator. El este prăznuit la 8 februarie dar astăzi se cinsteşte aducerea moaştelor sale din Eraclia în Evhaita de unde era el de sorginte, aşa cum i-a spus el lui Uar, sluga lui credincioasă. Când localitatea Carsat care avea o biserică închinată Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat a căzut sub stăpânirea sarazinilor aceştia au început să o pângărească în felurite chipuri, au băgat înăuntru animale, au făcut înăuntru tot felul de păcate spurcate şi urâte. Odată când au băut mai mulţi sarazini care locuiau înăuntru, unul din ei a luat arcul şi o săgeată şi a ţintit o icoană a Sfântului Teodor Stratilat, săgeata s-a înfipt în umăr şi din rană îndată a început să curgă sânge, ca dintr-un om viu. Nelegiuiţii s-au mirat dar afară n-au ieşit coninuîndu-şi păcatele lor scârbavnice după obiceiurile lor spurcate. Toţi cei care au locuit acolo, împreună cu familiile lor au pierit repede din diferite motive, iar ceilalţi care au locuit afară nu au păţit nici unul nimic. Cuviosul Anastasie Sinaitul povesteşte că a văzut cu ochii lui Icoana cu urma sângelui ce se scursese din rană.

Troparul aducerii moaştelor Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat

 Glasul al 4-lea

Cu numirea oştirii celei adevărate, purtătorule de chinuri, al cerescului împărat, voievod preabun te-ai făcut, Sfinte Mare Mucenice Teodore. Căci cu armele credinţei te-ai oştit înţelepţeşte şi ai biruit cetele demonilor şi purtător de biruinţă viteaz te-ai arătat. Pentru aceasta pe tine cu credinţă pururea te fericim.

Condacul aducerii moaştelor Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat

 Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim, de Dumnezeu Născătoare

Cu bărbăţia sufletului, întru credinţă ca întru o platoşă îmbrăcându-te şi cuvântul lui Dumnezeu ca o suliţă în mâini luând, pe vrăjmaşul ai rănit, între mucenici Mare Teodore. Cu care împreună lui Hristos Dumnezeu, nu înceta a te ruga pentru noi toţi.

 La 8 iunie în calendarul ortodox 2019 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Martiri Nicandru şi Marcian;
  • Sfânta Muceniţă Caliopia;
  • Sfânta Cuvioasă Melania;
  • Sfântul Cuvios Atre;
  • Sfântul Mucenic Marcu;
  • Sfântul Cuvios Naucratie;
  • Sfântul Mucenic Teofan.
Loading...