Sfântul Mucenic Polieuct, Sfântul Cuvios Eustratie sunt prăznuiţi la data de 9 ianuarie în Calendarul ortodox. Sfântul Mucenic Polieuct, Sfântul Cuvios Eustratie sunt între sfinţii cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2019, pentru data de 9 ianuarie. Zi de post.


Calendar ortodox 2019, 9 ianuarie. Sfântul Mucenic Polieuct

În vremea împăratului Deciu, Sfântul Mucenic Polieuct era militar şi camarad cu Nearh în ţinuturile Armeniei în cetatea Melitinei. Nearh era bun creştin iar Polieuct era păgân dar între ei se legase o strânsă prietenie, pentru că Polieuct nu se dădea în lături de la săvârşirea faptelor bune. Pentru că împăratul Deciu pornise prigoana creştinilor Nearh credea că Polieuct nu vrea să fie creştin de frica poruncii împărărteşti şi s-a întristat. Pentru că Polieuct îşi cunoştea prea bine tovarăşul şi prietenul a început să-l descoasă pentru a afla pricina tristeţii, iar acesta a cedat după multe insistenţe. Nearh i-a spus că atunci când va fi ucis că e creştin, Polieuct se va lepăda de prietenia lor şi va trăi. Polieuct însă l-a liniştit şi când a primit scrisoarea împărătească pe care a citit-o în piaţa cetăţii, a rupt-o şi a batjocorit ordinele, apoi a sfărâmat cincisprezece idoli la care se închinau păgânii. Şi socrul lui era împuternicit în cetate cu prigonirea creştinilor aşa că a pus oştenii să-l convingă prin bătaie. Se rugau de el şi socrul lui şi soţia lui să renunţe la creştinism dar el, acum că văzuse adevărul nu mai putea să se mintă. Jdecătorii au hotărât să fie omorât cu sabia iar el a mers la locul de osândă cu bucurie nespusă şi şi-a plecat capul sub greutatea fierului fiind tăiat pentru Iisus Hristos.

Troparul Sfântului Mucenic Polieuct Glasul 4

Mucenicul Tău, Doamne, Polieuct, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Polieuct Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi...

Stăpânul, plecându-Şi capul în Iordan, a sfărâmat capetele diavolilor; iar capul purtătorului de biruinţă tăindu-se, pe cel înşelător a ruşina

Calendar ortodox 2019, 9 ianuarie. Sfântul Cuvios Eustratie

Cuviosul Eustratie s-a născut din părinţi drept-credincioşi care trăiau în îndestulare şi bogăţie. Când a ajuns la vârsta de 20 de ani a simţit chemarea dumnezeiească şi, fără să ceară acordul părinţilor a intrat la mănăstirea Avgar, în apropierea muntelui Olimp. Se spune că nu a dormit pe spate sau pe partea stângă de când a intrat la mănăstire şi până la 95 de ani când a murit a ţinut post.  După ce a trecut la viaţa veşnică a fost numărat cu ceata cuvioşilor.

Troparul Sfintei Cuvioase Domnica Glasul 8

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Domnica, duhul tău.

La 9 ianuarie în calendarul ortodox 2019 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei;
  • Sfântul Ierarh Filip, Mitropolitul Moscovei.
Loading...