Sfinții doctori fără de arginţi Cosma şi Damian sunt prăznuiţi la data de 1 noiembrie în Calendarul ortodox. Sfinții doctori fără de arginţi Cosma şi Damian sunt între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 1 noiembrie.


Calendar ortodox 2020, 1 noiembrie: Vieţile Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

Fraţii Cosma şi Damian aveau tată păgân şi mamă creştină care se numea Teodotia. După moartea soţului ea şi-a crescut copii singură cu evlavie şi credinţă hrănindu-I cu învăţătură bună şi dulceaţă dumnezeiască. I-a învăţat Evanghelia şi i-a povăţuit spre fapta cea bună. Când au crescut mari au dus viaţă fără de prihană învâţând şi pe alţii şi făcându-se model de fapte bune. Ei au primit de la Dumenezeu darul tămăduirii şi vindecau tot felul de boli, alinau suferinţe şi izgoneau duhuri rele.
Cosma şi Damian nu vindecau doar oameni ci şi animale şi niciodată nu cereau răsplată pentru ceea ce făceau. Nu doreau să se îmbogăţească din harul pe care-l primiseră ci îi mulţumeau lui Dumnezeu pentru darul primit şi nici nu făceau asta pentru slava lor ci prin dragostea lor faţă de aproapele dădeau slavă lui Dumnezeu respectând porunca “în dar aţi primit, în dar să daţi”. Ei şi-au petrecut viaţa în bună credinţă şi în pace şi-au găsit sfârşitul.
Se spune că odată Damian ar fi primit trei ouă în numele Sfintei Treimi de la o femeie insistentă iar atunci când a aflat Cosma ar fi cerut ca să nu mai fie îngropaţi unul lângă altul. Cosma a adormit întru domnul primul, iar când i-a venit rândul fratelui său cei apropiaţi nu ştiau ce să facă cu trupul pentru că nu îndrăzneau să calce porunca lui Cosma. Atunci a venit o cămilă care fusese tămăduită ce sfinţi şi a povestit cu voce umană ce s-a întâmplat, şi să-l pună pe Damian alături de Cosma pentru că acesta în numele lui Dumnezeu a luat plata şi nu în numele lui, aşa că moaştele sale au fost puse alături de cele ale fratelui său.
De atunci multe minuni s-au săvârşit în numele Sfinţilor Cosma şi Damian sau în preajma moaştelor lor.

Troparul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din Asia

Glasul al 8-lea
Sfinţilor cei fără de arginţi şi prea slăviți făcători de minuni, Cosma și Damian, cercetaţi neputinţele noastre; în dar aţi luat, în dar daţi-ne nouă.

Troparul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din Asia

Glasul 1
Doctorii cei înţelepţi ai lumii, de la Dumnezeu luând compătimirea, rugaţi-vă acum pentru noi cei ce strigăm: Doamne mântuieşte poporul şi ţara aceasta şi slobozeşte sufletele noastre de cumplitele primejdii, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu.

Condacul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, cei din Asia

Glasul al 2-lea
Har de tămăduiri luând, întindeţi sănătate celor ce sunt în nevoi, măriţi doctori fără de minuni. Dar cu cercetarea lor de către voi, cutezările vrăjmaşilor le-aţi potolit, lumea tămăduind cu minunile.

Rugăciune către Sfinţii Mucenici şi Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

Slăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinereţile voastre, nu numai meşteşugul doctorilor aţi învăţat, ci mai ales har neîmpuţinat al tămăduirii tuturor bolilor aţi primit de la Dumnezeu. Pentru aceasta, şi pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziţi-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la învăţătură povăţuiţi-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind vieţuirii voastre, să afle nu numai cele pământeşti, ci mai ales să sporească în cucernicie şi în credinţa cea dreaptă. Celor ce zac de boală şi s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credinţă fierbinte şi rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiţi-le cu cercetarea voastră cea milostivă şi de minuni făcătoare; aşijderea şi pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puţinătate de suflet şi în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriţi-i în răbdare şi îndrumaţi-i ca să priceapă sfânta şi desăvârşita voie a lui Dumnezeu în ce ne priveşte şi să se facă părtaşi ai harului mântuitor al lui Dumnezeu. Pe toţi cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiţi-i de bolile cele crunte, şi apăraţi-i de moartea năprasnică, şi cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziţi-i neclintiţi în dreapta credinţă şi ajutaţi-i în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda şi a slăvi numele cel preasfânt şi de mare cuviinţă al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

La 1 noiembrie  în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfintele Muceniţe Chiriena şi Iuliana;
  • Sfinţii Mucenici Chesarie, Dasie şi a altor cinci;
  • Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Ioan, episcopul, şi Iacov, preotul;
  • Sfântul Mucenic Erminingheld;
  • Sfinţii Mucenici Ciprian şi Iuliana;
  • Sfântul Cuvios Mucenic Iacov cel Nou, împreună cu doi ucenici, Iacov, diaconul, şi Dionisie, monahul.
 
 
Loading...