Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia sunt prăznuiţi la data de 10 octombrie în calendarul ortodox. Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu sunt între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 9 octombrie.


Calendar ortodox 2020, 10 octombrie. Sfinţii zilei. Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia

Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia erau fraţi şi au primit moartea martirică în timpul celei mai cumplite prigoane împortiva creştinilor, în vremea împăratului Maximian (296-305). De frica pedepselor mulţi creştini părăseau tot ce aveau şi fugeau să se ascundă în munţi. Evlampie şi sora lui erau şi ei fugiţi în locuri ascunse dar Evlampie a mers în cetate să cumpere pâine. Când a văzut afişat pe zidul cetăţii decretul imperial prin care creştinii erau osândiţi pentru că refuzau închinarea l-a idoli a fost cuprins de râvnă şi l-a batjocorit pe împărat şi a rupt afişul. Soldaţii l-au arestat imediat şi l-au dus înaintea guvernatorului. Când acesta i-a cerut să renunţe la Hristos el i-a cerut cu îndrăzneală şă se leapede de idolii mincinoşi şi să-l recunoască pe Hristos adevăratul Dumnezeu. L-au dus cu forţa la templul zeului Marte să aducă jertfă dar el s-a rugat şi idolul a căzut şi statuia s-a sfărâmat de pământ. Prin de furie păgânii s-au năpustit asupra lui şi l-au bătut fără milă  dar el răbda cu bărbăţie şi aducea slavă lui Dumnezeu. Fecioara Evlampia a auzit că fratele ei a fost prins şi este torturat aşa că a venit în grabă şi şi-a mărturisit şi ea credinţa. Au început să o bată fără nici un pic de milă şi au aruncat-o alături de ratele ei. I-am băgat în cazan cu apă clocototă şi apoi într-un cuptor încins de aramă dar ei au ieşit neatinşi din fiecare încercare şi se rugau şi aduceau slavă lui Dumnezeu. Văzând că nu le poate frânge credinţa guvernatorul a dat ordin să fie ucişi. Sfântul Evlampie a fost decapitat dar Sfânta muceniţă Evlampia şi-a dat sufletul în mânile lui Hristos înainte ca să o atingă călăul. Două sute de păgâni care au văzut patimile şi minunile făptuite de cei doi au mărturisit că sunt creştini şi au primit pe loc coroana de mucenici.

Troparul Sfinţilor Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui

 Glasul al 4-lea
Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui

 Glasul al 3-lea
Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte, iar pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.
Pe vitejii mucenici şi fraţi după trup, pe Înţeleptul Evlampie şi pe Sfânta Evlampia să-i cinstim; că aceştia uneltirile tiranilor le-au ruşinat, cu Puterea Celui Ce S-a răstignit; pentru aceasta s-au arătat mucenicilor mărire, împreună şi laudă.

 La 10 octombrie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Cuvios Vasian;
  • Sfântul Teofil mărturisitorul.
 
 
Loading...