Mucenici Tirs, Levchie, Calinic, Filimon, Apolonie şi Arian sunt prăznuiţi la data de 14 decembrie în Calendarul ortodox. Sfinţii Mucenici Tirs, Levchie, Calinic, Filimon, Apolonie şi Arian sunt între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 14 decembrie. Zi de post.


Calendar ortodox 2020, 14 decembrie. Sfinții Mucenici Tirs, Levchie, Calinic, Filimon, Apolonie și a celor împreună cu dânșii

Tirs, Levchie și pe Calinic s-au născut în Ţara Bitiniei şi au trăit în vremea împăratului Deciu. În cetatea Cezareei a fost numit guvernator un venetic din Nicomidia, Cumvrichie, care îi ura pe creştini şi iubea idolii şi templele lor. Îi căuta pe creştini şi îi convingea să renunţe la Dumnezeu şi să se închine idolilor celor fără de viaţă. Pe unii îi păcălea cu daruri, pe alţii îi infricoşa cu ameninţări pentru a face fărădelegile lui. În cetate trăia atunci şi Levchie, om de seamă în cetate, om bun şi cinstit, vestit în înţelepciune şi îl durea inima văzând atâta fărădelege şi i se aprindea sufletul de râvnă faţă de Dumnezeu, aşa că a ieşit în faţă şi l-a înfruntat pe guvernator mărturisind credinţa creştină şi blestemându-l pentru faptele sale. Atunci nebunul de Cumvrichie a poruncit ca Levchie să fie bătut iar acesta primea rănile cu bunăvoie. Apoi l-au scos afară din cetate unde el a mers cu bucurie şi i-au tăiat capul.
Deşi toată lumea ştia tirania şi nebunia guvernatorului după o vreme, a ieşit în faţă Tirs şi după ce l-a admonestat pe Cumvrichie acesta i-a spus că-i bolnav de creştinătate. Tirs i-a răspuns că a ales credinţa creştină pentru că-i curată şi adevărată. Atunci a fost supus la torturi şi îşi îndura caznele cu faţa lulminoasă şi zâmbetul pe buze. Ba chiar îl înfrunta pe Guvernator aducând slavă lui Dumnezeu. I-au înfipt ţepuşe de fier sprâncenele şi ochii, i-au rupt fălcile şi dinţii, l-au pus pe pat de fier şi au turnat pe spatele lui pumb încins care a sărit peste tot şi pe mulţi a rănit, însă Sfântul s-a ridicat întreg şi nevătămat. Guvernatorul obosit a poruncit să fie aruncat în temniţă unde s-a rugat la Dumnezeu să-l învredniciească de sfântul botez. Atunci legăturile i-au căzut şi temniţa s-a deschis, încât Tirs a ieşit şi a mers la episcop care l-a botezat, apoi s-a întors în temniţă. A venit în oraş un călău nou, Silvan, care l-a luat şi dus la templu pentru a învăţa cui să aducă jertfe, şi acolo au vrut să-l pună la fiert într-un vas. Dar Tirs s-a rugat şi vasul a crăpat iar apa s-a împrăştiat peste foc. Apoi în timp ce-l duceau la cetatea Apamiei i-au spus că nu-l vor lăsa până nu va jertfi idolilor, iar el le-a răspuns că mai degrabă vor muri ei, decât să aducă el jertfă. Pe drum Silva a simţi o slăbiciune mare iar Cumvrichie a făcut febră mare. În patru zile au murit amândoi. Mucenicul a intrat pe mâna altui guvernator, Vavd, care a reînceput chinurile. Multă tortură a îndurat Sfântul şi mulţi s-au convertit la creştinism văzând harul lui, ba chiar şi unul din preoţii idolilor, Calinic,  care ştia neputinţa zeilor lui, văzând puterea pe care Dumnezeu i-o dă lui Tirs a crezut în El şi a mărturisit. Calinic a fost şi el torturat şi supus la mari chinuri dar a stat alături de Tirs până au fost amândoi omorâţi.
În vremea lui Diocleţian în cetatrea Tebiadei guverna Arian, iar Filimon era comedian şi înveselea petrecerile guvernatorului. Apolonie era creştin şi nu voia să jertfească dar se temea. Aşa că l-a angajat pe Filimon să se dea drept el şi să jertfească. Numai că Filimon cuprins de duh sfânt a refuzat şi a mărturisit. Guvernatorul a râs crezând că-i batjocoreşte pe creştini. Dar când a aflat adevărul i-a pus pe amândoi, pe Apolonie şi pe Filimon la chinuri multe şi groaznice, iar într-un sfârşit i-a omorât.
După ceva timp l-a lovit o boală de ochi pe guvernatorul Arian şi nu reuşea să se vindece. După ce a încercat toţi doctorii şi toate leacurile a ajuns la mormitele celor doi şi căzând la pământ s-a rugat la ei să-l ajute. De îndată nu numai că i s-a vindecat boala dar i s-a ridicat şi vălul de pe ochi, a crezut în Dumnezeu şi l-a mărturisit. Împăratul Diocleţian a prins de veste şi l-a pus pe Arian la cazne multe şi l-a omorât, dar mulţi din cei ce au văzut au crezut.

Troparul Sfinţilor Mucenici Tirs, Levchie, Calinic, Filimon, Apolonie şi Arian

Glasul al 4-lea
Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfinţilor Mucenici Tirs, Levchie, Calinic, Filimon, Apolonie şi Arian

Glasul al 4-lea
Pe Cuvântul Cel împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, Carele S-a născut din Fecioara spre mântuirea noastră, să-L lăudăm, credincioșii, și să I ne închinăm; că bine a voit a Se sui cu trupul pe Cruce și moarte a răbda și a scula pe cei morți, întru slăvită Învierea Sa
Prieten al lui Hristos ajungând, Mărite Mucenice Filimon, sângele ţi l-ai vărsat pentru El; toată nebunia păgânătăţii ai nimicit-o şi înşelăciunea elinilor ai stins-o. Pentru aceasta roagă-te să se mântuiască cei ce săvârşesc sfântă pomenirea ta.

La 14 decembrie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Gherman de Alaska;
  • Sfinţii Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie si Orest;
  • Cuviosul Arsenie cel din Latro;
  • Sfântul Mucenic Gavriil, arhiepiscopul Serbiei;
  • Sfântul Arie, care cu pace s-a săvârşit.
 
 
Loading...