Sfântul Andrei Stratilat este prăznuit la data de 19 august în calendarul ortodox. Sfântul Andrei Stratilat este între între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 19 august. Zi de post.


Calendar ortodox 2020, 18 august. Sfântul Andrei Stratilat

Sfântul Andrei Stratilat era de origine siriană şi a fost ofiţer în armata împăratului păgân Maximian. El a primit botezul în taină şi îi slujea lui Dumnezeu şi ziua şi noaptea prin post şi rugăciune şi se ferea să facă lucruri neplăcute lui Dumnezeu. A primit rangul de Stratilat când graniţele imperiului roman erau ameninţate de persani. Înainte de luptă şi-a îndemnat oamenii să-L cheme în ajutor pe Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat şi au pornit asaltul asupra oastelor duşmane. Au atacat entuziasmaţi de credinţa comandantului lor şi având pe buze numele lui Hristos au risipit oastea persană. După ce s-a întors victorios, eroul războiului cu perşii nu s-a bucurat mult căci invidia stârnită a dat roade şi a fost pârât că este creştin. Chemat la judecată el nu a ascuns credinţa sa în Dumnezeul cel Viu şi a fost supus la tortură chiar înaintea soldaţilor pe care cu vitejie îi condunsese în luptă, iar apoi aruncat în temniţă ca orice infractor. Când Maximian a primit vestea s-a gândit că nu este bine ca un erou de război să fie întemniţat şi a dat ordin să fie eliberat, dar cu prima ocazie să moară. Îngerul lui Dumnezeu i-a dat de veste despre complotul păgânilor şi însoţi de 2593 de soldaţi credincioşi a plecat în Tarsul Ciciliei unde au fost botezaţi toţi în numele Sfintei Treimi de către episcopul Petru. După botez s-au retras cu toţii în munţii Taurus unde au au fost găsiţi de militarii păgâni care au năvălit asupra lor când se rugau. Deşi erau soldaţi viteji şi experimentaţi în luptă s-au lăsat înjunghiaţi ca nişte miei în frunte cu comandantul lor Andrei. Episcopul Petru, cel care-i botezase a venit şi le-a îngropat cu cinste trupurile în acel loc de unde a izvorât o apă tămăduitoare care pe mulţi îi vindecă şi astăzi.

Troparul Sfântului Mucenic Andrei Stratilat

 Glasul al 5-lea
Mărirea cea pământească ai lăsat şi Cereasca Împărăţie ai moştenit; sângele picurându-ţi, ca şi cu o cunună de piatră nestricată, prea minunat te-ai împodobit; şi către Hristos ai venit cu sobor răbdător de patimi, cu ceata îngerilor în Lumina Cea Neînserată; şi pe Hristos, Soarele Cel Neapus, ai aflat, Sfinte Andrei Stratilat. Aceluia roagă-te pururea, cu cei împreună cu tine purtători de chinuri, să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Mucenic Andrei Stratilat

 glasul al 2-lea
În rugăciuni stând înaintea Domnului, ca o stea mergătoare înaintea soarelui şi dorită vistierie a Împărăţiei văzând, de negrăită bucurie te-ai umplut în vecii cei fără sfârşit la Împăratul Cel fără de moarte; şi acolo cu îngerii laudă neîncetată cânţi, Sfinte Andrei Stratilat. Cu aceia împreună roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

La 19 august în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Cuvioşi Timotei, Agapie şi Tecla;
  • Sfinţii Mucenici Evtihian, ostaşul, a lui Stratighie;
  • Sfântul Cuvios Teofan cel Nou, făcătorul de minuni.

 

Loading...