Sfântul Proroc Samuel este prăznuit la data de 20 august în calendarul ortodox. Sfântul Proroc Samuel este între între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 20 august.


Calendar ortodox 2020, 20 august. Sfântul Proroc Samuel

Prorocul Samuel era din neamul lui Levi în Arimatreea, fiul lui Elcana şi al Anei. Elcana avea două soţii, Penina care îi dăruia urmaşi şi Ana care era stearpă. Elcana o iubea mai mult pe Ana iar pentru acest lucru Penina o ura şi o necăja, Ana s-a rugat la Dumenzeu să-i dăruiască un fiu şi astfel să scape de dispreţul faptului că nu putea fi mamă. Ea l-a promis pe fiu lui Dumnezeu iar acesta a căuta spre ea şi a dezlegat nerodirea ei. Când a venit vremea a născut un băiat care a primit numele de Samuel, adică “Cel cerut de la Dumenzeu”. La vârsta de 12 ani Dumnezeu i-a arătat felul în care-l va pedepsi pe arhiereu Eli pentru păcatele fiilor lui Ofni şi Finees. Profeţia s-a împlinit întocmai, filistenii au pornit război în Israel, i-au învins şi cei doi au pierit în luptă, iar Chivotul Legii a intrat pe mâna duşmanului. 20 de ani a fost stăpânit Israel de filistini până Dumnezeu s-a îndurat şi a vorbit din nou prin Samuel, cerând poporului pocăinţă. Întreg poporul a ascultat glasul prorocului pe care l-au recunoscut ca judecător şi profet şi armata s-a strâns în jurul lui. Au pornit împortriva filistenilor şi prin puterea lui Dumnezeu au învins şi poporul a fost izbăvit. A fost ultimul judecător al lui Israel întrucât poporul cerea insistent să fie la fel ca toţi ceilalţi şi să aibă rege. Dumnezeu le-a făcut pe plac şi Samuel l-a uns rege pe Saul fiul lui Kiş din neamul lui Veniamin, dar acesta nu a fost demn de cinstea ce i s-a arătat aşa că a fost lepădat. Samuel l-a pus atunci rege pe David fiul lui Iesei. A murit după ce şi-a luat rămas bun de la toţi şi a fost îngropat cu cinstea cuvenită în casa lui din Arimatreea.

Troparul Sfântului Prooroc Samuel

 Glasul al 2-lea
A prorocului Tău Samuel pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Samuel

 glasul al 8-lea
Ca un mult cinstit dar, mai înainte de zămislire fiind dat lui Dumnezeu, din pruncie ca un înger ai slujit Lui, preafericite şi te-ai învrednicit mai înainte a spune cele ce aveau să fie. Pentru aceasta, către tine grăim: bucură-te, proorocule al lui Dumnezeu, Sfinte Samuel, mare arhiereu.

La 20 august în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Cuvioşi Timotei, Agapie şi Tecla;
  • Sfinţii Mucenici Evtihian, ostaşul, a lui Stratighie;
  • Sfântul Cuvios Teofan cel Nou, făcătorul de minuni.

 

Loading...