Sfântul Mucenic Iulian din Tars este prăznuit la data de 21 iunie în calendarul ortodox. Sfântul Mucenic Iulian din Tars e este între sfinţii zilei pomeniţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 21 iunie.


Calendar ortodox 2020, 21 iunie. Sfinţii zilei. Sfântul Mucenic Iulian din Tars

Sfântul Iulian s-a născut în cetatea Anazarvia, care era în acea vreme a doua cetate ca număr de creştini din Sicilia, fiind fiul unui senator roman, de credinţă păgân dar mama lui era creştină. După ce senatorul a murit, mama şi-a luat copilul şi s-a mutat în Tarsul Ciciliei unde l-a botezat în sfânta credinţă şi l-a crescut cu frică de Dumnezeu şi învăţătură de carte. Avea 18 ani când împăratul Diocleţia a poruncit prigoană împotriva creştinilor, iar Iulian a fost prins şi dus la judecata guvernatorului Marchian. Acesta l-a tortrat cu cruzime, alteori îl păcălea cu îmbunare, alteiori îl ameninţa cu grozăvii şi mai mari promiţându-i că totul va înceta dacă va jertfi idolilor păgâni. Un an de zile a fost torturat şi plimbat prin toate părţile Ciciliei, dar fericitul Iulian a rămas ca un diamant în credinţa lui în Hristos. Au prins-o şi pe mama lui care-l urma pretutindeni pe unde-l ducea şi au întemniţat-o alături iar el pentru a-l convinge să renunţe la Hristos, dar ea mai tare l-a întărit în credinţă şi l-a încurajat să primească moartea ca pe o răsplată. Cei doi au fost duşi din nou la judecata guvernatorlui, de data aceasta împreună dar împreună au slăvit pe Hristos iar pe idolii diavoleşti îi defâimau cu bucurie şi fără de încetare. Fără milă au fost torturaţi amândoi, femeii i-au tăiat călcâiele şi au alungat-o iar pe Iulian l-au băgat într-un sac împreună cu şerpi veninoşi şi apoi l-au aruncat în mare. Aşa şi-a primit coroana muceniciciei Sfântul Iulian şi sfânta lui maică. Sfântul Iulian a fost scos de valuri la uscat şi o văduvă dreptcredincioasă l-a dus în Alexandria şi l-a îngropat cu cinste. Moaştele lui au fost mutate în Antiohia şi Sfântul Ioan Gură de Aur i-a lăudat viaţa într-o omilie a sa, pe când trăia în Antiohia.

Troparul Sfântului Mucenic Iulian din Tars

 Glasul al 4-lea
Mucenicul Tău, Doamne, Iulian, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Iulian din Tars

 Glasul al 4-lea

Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni și ajutor neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu o au ținut, căci ca pe Maica Vieții a mutat-o la viață Cel ce S-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.

Pe ostaşul cel nebiruit al dreptei credinţe, pe Mucenicul Iulian toţi cu credinţă să-l lăudăm astăzi şi să strigăm către dânsul: roagă-te lui Hristos pentru noi toţi.

La 20 iunie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Cuviosul Calist, patriarhul Constantinopolului;
  • Sfântul Nicolae Cabasila;
  • Sfântul Calist Angelicoudes.
 
 
Loading...