Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie este prăznuit la data de 24 august în calendarul ortodox. Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie este între între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 24 august.


Calendar ortodox 2020, 24 august. Sfântul Mucenic Sfințit Eutihie

Sfințit Mucenic Eutihie era originar din Sevastia iar când a auzit cuvântul Evangheliei a lăsat familia şi casa şi s-a apropiat de cel mai iubit ucenic al lui Hristos, de sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, de care nu s-a mai despărţit şi-i urma pretutindeni. Pentru că au stabilit că aşa este mai bine pentru Biserică, mai târziu s-a alăturat Sfântului Apostol Pavel şi i-a urmat lui, nevoindu-se împreună cu el la propovăduirea şi răspândirea Evangheliei şi de aceea Sfântul Eutihie este cinstit împreună cu apostolii cei mai de seamă ai lui Hristos. Apoi a pornit ca episcop misionar pe cont propriu şi tot timpul Duhul Sfânt a fost asupra lui iar îngerul lui Dumnezeu îl dădea de veste înainte ca lucrurile să se întâmple. Când era întemniţat şi înfometat îngerul îl hrănea cu pâine cerească minunată care-l ajuta să treacă peste orice tortură la care era supus. Altădată când era plin de răni cu carnea sfâşiată până la os s-a revărsat peste el din cer mir care a umplut întreg văzduhul de mireasmă plăcut mirositoare. Pe sfântul Eutihie l-au dat chiar şi de mâncare fiarelor înfometate dar şi acelea s-au îmblânzit şi se gudurau ca nişte pisicuţe la picioarele lui şi chiar leul cel mai fioros a grăit cu glas omenesc slăvindu-l pe Mântuitorul Hristos. În cele din urmă a primit moarte mucenicească în Sevastia, patria sa.

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Eutihie

 Glasul al 4-lea
Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Sfinţit Mucenic Eutihie

Glasul al 3-lea
Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte, iar pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.
Întocmai de un scaun cu Apostolii făcându-te, frumuseţea ierarhilor, muceniceşte te-ai preamărit, Sfinte Mucenice Eutihie; strălucit-ai ca soarele luminând pe toţi şi ai risipit noaptea cea adâncă a necredinţei. Pentru aceasta, te cinstim pe tine, ca pe un Dumnezeiesc şi cu adevărat sfinţit tăinuitor al lui Hristos.

La 24 august în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Aristoclie Athonitul;
  • Sfântul Mucenic Tation;
  • Sfântul Cuvios Gheorghe din Limnos;
  • Sfântul Dionisie din insula Zachintos;
  • Sfântul Cosma Etolianul.
Loading...