Sfântul Cuvios Pimen cel Mare este prăznuit la data de 27 august în calendarul ortodox. Sfântul Cuvios Pimen cel Mare este între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 27 august.


Calendar ortodox 2020, 27 august. Sfântul Cuvios Pimen cel Mare

Sfântul Cuvios Pimen cel Mare a trăit în vremea împăratului roman Teodosie cel Tânăr. (408-450). Era  de origine egipteană şi a fost unul din primii părinţi vestiţi din pustiu. El s-a retras din lumea aceasta de tânăr la una din mănăstirile din pustiul egiptean Sketis. Când era doar un începător Sfântul Paisie l-a recunoscut ca pe un potenţial om al lui Dumnezeu zicând despre el: “Acest copil v-a mântui pe mulţi, pentru că mâna lui Dumnezeu este peste el”. De mic copil Sfântul Pimen îşi ducea zilele în nevoinţe pustniceşti adunând faptele cele bune, iar când a venit vremea a fost tuns a monahism. Cu împreună lucrare lui Dumnezeu el se întărea asupra potrivnicului cel nevăzut iar trupul şi-l obinuia cu lipsurile  şi nevoinţele. Regulile la mănăstire erau stricte. Patru ore de somn, patru de muncă şi patru ore de citit psaltirea. De dimineaţă până amiază munceau şi se rugau, de la amiază la vecernie lecturau din sfinţii părinţi iar după amiază pregăteau singura masă din zi, când mâncau în special legume. Despre post Sfântul preacuvios Pimen obişnuia să spună: “Postim pentru a ne stăpâni trupurile şi nu pentru a le ucide”.  El obişnuia să se ferească în special de clipele care îi întrerupeau singurătatea şi care-i puteau muta gândul de la Dumnezeu, considerând chilia ca un mormânt în care călugărul trebuia să rămână străin de cele pământeşti. Pimen a refuzat să-şi vadă propria-i mamă ca să nu-l tulbure cu cele lumeşti cerându-i să se vadă în împărăţia cerurilor, iar înţeleapta mamă a înţeles mesajul şi cu bucurie a acceptat promisiunea de a se revedea în lumea de apoi. Cuviosul Pimen este unul din cei mai dragi părinţi ai pustiei cu peste 200 de maxime şi vorbe înţelepte păstrate în patericul egiptean, profunde şi pline de înţelepciune.

Troparul Sfântului Cuvios Pimen cel Mare

 Glasul al 8-lea
Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Pimen, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Pimen cel Mare

 Glasul al 4-lea
Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.
Sosit-a astăzi sfântă pomenirea strălucitelor tale lupte, cuvioase părinte, veselind sufletele binecredincioşilor, Sfinte Cuvioase Părinte Pimen, de Dumnezeu Cugetătorule, părintele nostru.

La 27 august în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Ierarh Osie, Episcopul Cordobei;
  • Sfântul Mucenic Fanurie;
  • Sfânta Muceniță Eutalia
 
 
Loading...