Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan este prăznuită la data de 28 iunie în calendarul ortodox. Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan, este sărbătoare zilei pomeniţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 28 iunie. Dezlegare la pește.


Calendar ortodox 2020, 28 iunie. Sfinţii zilei. Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan

Sfinţii Chir şi Ioan au fost torturaţi şi ucişi pentru credinţa lor în Hristos la 31 ianuarie în vremea prigoanelor lui Diocleţian în cetatea Canopos de lângă Alexandria. În timpul vieţii lor cei doi au fost renumiţi pentru dragostea lor pentru oameni şi pentru faptul că vindecau pe cei suferinzi, alungau duhurile cele rele şi aduceau liniştea trupească şi sufletească oamenilor fără a cere nimic în schimb, ba chiar îi şi refuzau pe cei care încercau să le dea ceva. În secolul al V-lea cetatea Manutin era plină de idoli şi de cei care se închinau la ei. Patriarhul Teofil al Alexandriei (385-412) a încercat să îndepărteze slujirea idolească din acea cetate dar fără izbândă pentru că diavolii erau puternici. Urmaşul său în scaunul episcopal a fost Sfântul Chiril (412 - 444) şi lui i-a descoperit Dumnezeu că numai Moaştele Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan pot să distrugă necurăţia idolatră ce domnea peste cetatea Manutin unde demonii îşi făceau de cap pentru că aveau toată puterea. Atunci Sfântul Chiril a strămutat moaştele Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan de la Canopos la Manutin aşezându-le într-o biserică ridicată şi închinată celor doi sfinţi. Din acea zi, duhurile necurate au fost izgonite din cetate iar biserica a devenit izvor tămăduitor pentru cei ce căutau alinare la suferinţele lor.

Troparul aducerii moaştelor Sfinţilor Mucenici doctori fără de arginţi Chir şi Ioan

 Glasul al 5-lea
Minunile sfinţilor Tăi mucenici, zid nebiruit ne-ai dăruit nouă, Hristoase Dumnezeule; pentru rugăciunile lor, sfaturile păgânilor le risipeşte şi sceptrurile Împărăţiei le întăreşte, ca un bun şi de oameni iubitor.

Condacul aducerii moaştelor Sfinţilor Mucenici doctori fără de arginţi Chir şi Ioan

Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte, iar pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.
Din harul cel dumnezeiesc dar de minuni luând, sfinţilor, faceţi minuni în lume, toate patimile noastre cu doctorie nevăzută, le tăiaţi, Sfinte Mucenice Chir, de Dumnezeu înţelepţite, împreună cu măritul Mucenic Ioan; că voi după adevăr sunteţi doctori dumnezeieşti.

La 28 iunie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Mucenic Papia;
  • Dreptul Serghie Magistrul (secolul al IX-lea);
  • Sfântul Mucenic Macedonie;
  • Sfântul Cuvios Ulchian;
  • Sfântul Pavel, doctorul;
  • Sfântul Moise cel departat din lume;
  • Sântul Donag, episcopul Libiei;
  • Sfinţii şaptezeci de mucenici din Schitopolis;
  • Trei sfinţi mucenici din Galatia;
  • Sfântul Cuvios Magnu.
 
 
Loading...