Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și sfântul Alexandru, sunt prăznuiți la data de 30 august în calendarul ortodox. Sfântul Ierarh Varlaam și Sfântul Patriarh Alexandru sunt între sfinţii zilei cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 30 august.


Calendar ortodox 2020, 30 august. Sfinţii zilei. Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei

Sfântul ierarh Varlaam s-a născut în anul 1590 şi a primit la botez numele de Vasile. A intrat la Schitul Zosim de pe valea pârâului Secu de tânăr şi acolo a învăţat limbile slavonă şi greacă. Apoi a mers la proaspăt construita mănăstire Secu unde prin viaţa sa exemplară şi învăţămintele pe care le transmitea a ajuns egumen.  Chiar dacă era cel mai de seamă din obşte el nu s-a depărtat de la învăţătura de carte astfel că la 1618 a tradus Scara (Leastviţa) lui Ioan Scărarul. A fost mitropolitul Moldovei după moartea mitropolitului cărturar Anastasie Crimca în timpul domnitorilor Alexandru Iliaş, Miron Barnovschi, Moise Movilă şi Vasile Lupu. Proaspătul mitropolit împletea rugăciunea cu învăţătura şi cu fapta bună iar cu ajutorul Sfântului Petru Movilă mitropolitul  Kievului a înfiinţat prima tipografie din Moldova în anul 1640. A organizat sinodul de la Iaşi din 1642 care a îndreptat şi aprobat mărturisirea de credinţă a Mitropolitului Petru Movilă. În anul 1639, pentru evlavia şi înţelepciunea sa a fost unul din cei trei candidaţi pentru patriarhia ecumenică. În vremea lui a fost zidită biserica Mănăstirii Trei Ierarhi şi a aşezat înăuntru moaştele Sfintei Parascheva dăruite domnitorului Vasile Lupu de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. La îndemnul lui Vasile Lupu a înfiinţat prima şcoală de grad înalt unde se studia în limbile greacă, slavonă şi română. În anul 1653 după ce Vasile Lupu a pierdut tronul Moldovei s-a retras la mănăstirea Secu unde a mai trăit patru ani, în smerenie, în rugăciune şi în viaţă sfântă. A fost îmormântat în zidul de din partea de sud a mănăstirii Secu. A fost înscris în Cartea Sfinţilor  în februarie 2007.

Troparul Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei

 Glasul 1
Vrednic slujitor al lui Hristos și înțelept apărător al dreptei credințe, mare cinstitor al Sfintei Cuvioase Parascheva și credincios luminător al neamului românesc, Sfinte Ierarhe Varlaam, roagă pe Hristos-Dumnezeu să ocrotească și să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei

 Glasul al 8-lea
Cu dumnezeieștile învățături strălucind, Părinte Sfinte, ai păstorit Biserica neamului tău și ai tâlcuit Evanghelia lui Hristos. Pentru aceasta, te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Varlaam, ca un mare apărător al dreptei credințe.

Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Alexandru a fos ucenic al lui Mitrofan, primul patriarh al Constantinolopului, care fiind bătrân și neputiincios l-a trimis pe Alexandru să-l reprezinte la primul Sinod Ecumenic care a avut loc la Niceea, iar la întoracere l-a numit patriarh în locul său. El a luptat împotriva ereziei lui Arie care smintea Biserica în acele timpuri și pe seama lui se pune chiar moartea ereticului Arie, ca răspuns al lui Dumnezeu la rugăciunile sale. Arie mergea mândru să săvârșească strâmba liturghie pe care o propovăduia iar Alexandru se ruga la Dumnezeu să-l împiedice. Pântecăraia l-a lovit pe eretic și fiind în capitala imperiului, Constantinopol, a mers repede la o privată populară. Acolo, a crăpat în două precum Iuda și mațele i-au ieșit prin șezut.

Troparul Sfinţilor Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului

Glasul al 4-lea

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

Condacul Sfinţilor Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului

Glasul 8
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţa, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
Cu turma ta, ca unul care m-am izbăvit de cei râu credincioşi, aduc semne de biruinţă şi mulţumire, ţie nebiruitului viteaz, ierarhe. Pentru că ai omorât pe Arie cel nebun şi ai amuţit pe filosoful cel semeţ. Pentru aceea, grăiesc către tine: Bucură-te, părinte, de trei ori fericite.

La 28 august în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

Sfântul Ioan de la Raşca şi Secu;

Sfinţii Ierarhi Ioan şi Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului;

Sfântul Cuvios Fantin, făcătorul de minuni;

Sfinţii şase mucenici din Meletina;

Sfântul Cuvios Sarmata din deşertul Egiptului;

Sfânta Cuvioasă Vriena;

Sfinţii şaisprezece mucenici Tivei;

Sfântul Ierarh Evlavie;

Sfântul Mucenic Felix;

Sfântul Mucenic Furtinian;

Sfântul Mucenic Septimin;

Sfântul Mucenic Ianuarie;

Sfântul Aidan.

Loading...