Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Andrei Şaguna sunt prăznuiţi la data de 30 noiembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Andrei Şaguna sunt între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 30 noiembrie. Dezlegare la peşte.


Calendar ortodox 2020, 30 noiembrie. Sfântul Apostol Andrei

Andrei, cei întâi chemat s-a născut în cetatea Betsaida de lângă Lacul Genizaret, sau Marea Galileii cum este cunoscută în Evanghelie şi era fratele mai mare al Sfântului Petru. Andrei era ucenic al sfântului Ioan Botezătorul, înainte mergătorul şi urma învăţăturile acestuia fiind chiar martor la Botezul Domnului şi a auzit cu urechile lui vorbele: “Iată mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii”. Aflând astfel comoara, el l-a chemat şi pe fratele său, Petru, l-a luat cu el şi i l-a arătat pe Mesia. A fost de faţă la toate minunile şi a auzit toate vorbele spuse de Fiul lui Dumnezeu pe pământ, dar mai ales  fost de faţă la râstignire a văzut cum a fost îngropat şi a înviat, l-a văzut, i-a vorbit şi l-a auzit când a spus: “Mergând, învățați toate neamurile”. După pogorârea Sfântului Duh, lui Andrei i-au căzut sorţii să propovăduiască Evangelia în Calcedon şi Bizanţ, până la Marea Neagră şi Dunăre iar neamurile care trăiau pe acele meleaguri erau ţărână pusă înaintea lui pentru a primi sămânţa cuvântului lui Dumnezeu. Sfântul Andrei nu a căutat mulţimea oamenilor, nu a ezitat la lungimea călătoriilor şi nici nu s-a temut de barbaria, cruzimea şi sălbăticia închinătorilor la idoli. El a ascultat porunca Domnului lui Iisus Hristos. În călătoriile sale a prins mulţi oameni în năvodul învăţăturii  după ce le-a deschisi inimile spre adevărata credinţă. Sfântul Andrei pe unde a umblat nu trecea în grabă ci se aşeza avea ispite, împotriviri dar cu forţa nevăzută a propovăduirii pe toate le învingea iar avându-l pe Hristos apărător şi scut nu era necaz sau obstacol pe care să nu-l depăşească. Apostolul înarmat numai cu cuvintele sale, cu minunile şi semnele pe care le arăta lumii aducea la Hristos pe ei care-l ascultau şi credeau. Ei surpau tempele păgâne şi zdrobeau idolii cărora până mai ieri se închiaseră, îşi vindeau averile şi banii îi puneau la picioarele apostolului.  După multe peregrinări sfântul a ajuns şi la locul unde urma să moară. Acolo l-a înfruntat pe Eheat, guvernatorul din Patras care după multe dispute oratorice s-a văzut învins dar cuprins de ură l-a pus pe cruce. Poporul s-a răsculat văzând nedreptatea şi au alergat să-l dea jos de pe lemn, dar Sfântul Apostol Andrei a refuzat, iar ei nu se puteau atinge de legături pentru că mâinile lor deveneau moi şi fără putere. Sfântul Apostol a mai rostit o ultimă rugăciune şi o lumină din cer orbitoare s-a pogorât peste sfântul trup al apostolului la care nimeni din cei de faţă nu puteau privi, timp cam de jumătate de oră, apoi lumina s-a ridicat şi trupul sfânului s-a dovedit a fi neînsufleţit. A fost îngropat cu cinste de credincioşi. Moştele sale au stat în Patra până ce fiul lui Constantin cel Mare le-a mutat la Constantinopol, la biserica Sfinţilor Apostoli şi multe minuni au făcut. Au stat acolo până ce occidentalii au prădat oraşul după ce l-au cucerit în 1204, când moaştele sale au fost împrăştiate în toată Europa creştină.  E considerat creştinătorul românilor pentru că a fost primul apostol care a ajuns pe meleaguri româneşti care, să nu uităm, în acele timpuri erau la graniţa imperiului roman. Sunt cercetători care susţin că a ajuns în Dobrogea însoţit de sfântul Apostol Filip. În afară de România, Scoţia, Grecia şi Rusia îl mai au ca patron spiritual.

Troparul Sfântului Apostol Andrei

Glasul 1
Fiu al Galileei și frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat, iar de la mormântul tău din Patra chemi popoarele la Dumnezeu și atunci ne-ai umplut de bucurie când în România iarași ai venit, unde pe Hristos Domnul L-ai propovăduit.

Condacul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României

Glasul al 2-lea
Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni și ajutor neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu o au ţinut, căci ca pe Maica Vieţii a mutat-o la viaţă Cel ce S-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.
Pe grăitorul de Dumnezeu cel cu numele de bărbăţie numit şi cel mai întâi chemat dintre ucenicii Mântuitorului, pe fratele lui Petru să-l lăudăm. Că precum de demult acestuia şi nouă acum a strigat: veniţi, aflat-am pe Cel Dorit.

Calendar ortodox 2020, 30 noiembrie. Sfântul Sfântul Andrei Şaguna

Andrei Şaguna a fost mitropolitul Ardealului din 1864 şi până a trecut la Domnul, la 28 iunie 1873. S-a născut la 20 decembrie 1808 în mica localitate Miscolt din Ungaria într-o familie de aromâni şi a primit numele de Anastasie. A urmat şcoala greco-valahă din localitate şi, apoi, dreptul şi filosofia la Budapesta şi în cele din urmă teologia ortodoxă la Varset. La 24 de ani, Ansastasie Şaguna va intra ca frate şi se va nevoi timp de un an la mănăstirea Hopovo. După un an va fi tuns la monahism şi va primi numele Andrei. Va urca treptele ierarhice în Biserica Ortodoxă a Serbiei, biserică de care ţineau toţi supuşii ortodocşi ai Imperiului Habsburgic, şi deci toţi românii ortodocşi din imperiu.
În 1846 este numit vicar-general al Episcopiei din Sibiu şi se implică din tot sufletul în mişcarea revoluţionară  a românilor ardeleni, fiind co-preşedinte al adunării de naţionale de la Blaj. În 1864 episcopia Sibiului este ridicată a doua oară la rangul de mitropolie, după ce fusese desfiinţată în 1701, iar Andrei Şaguna este ridicat la rangul de mitropolit. Fotografia mitropolitului Andrei Şaguna a fost aşezată în multe case româneşti din Transilvania alături de icoane, pentru contribuţia pe care a adus-o renaşterii naţionale, culturale şi spirituale a românilor transilvăneni. În anul 2001, la 21 iulie, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea mitropoliţilor Transilvaniei Andrei Şaguna şi Simion Ştefan (24 aprilie).

La 30 noiembrie în calendarul ortodox 2020 mai este pomenit

  • Sfântul Frumentie, episcopul Indiei.
 
 
Loading...