Sfântul Ierarh Nicolae este prăznuit la data de 6 decembrie în Calendarul ortodox. Sfântul Ierarh Nicolae este între sfinții zilei, cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 6 decembrie. Dezlegare la peşte.


Calendar ortodox 2020, 6 decembrie. Sfântul Ierarh Nicolae

Sfântul Ierarh Nicolae s-a născut într-o familie de oameni dreptcredicioşi şi bogaţi, de neam bun. Pe tatăl său îl chema Teofan iar pe mama sa o chema Nona şi locuiau în zona Lichiei în cetatea Patara. I-au pus numele de Nicoale care se poate traduce ca “biruitor de popor” şi s-a dovedit a fi biruitor al răutăţii. A fost singurul fiu al lui Nona, ea mărturisind că nu ar fi putut naşte un alt copil care să se asemene cu Nicolae. El a început a face minuni dinainte de a începe să sugă şi a învăţat a posti înainte să înveţe să mănânce. Pe măsură ce creştea copilul Nicolae creştea în el şi înţelegerea şi obiceiurile bune. Fericitul Nicolae avea un unchi episcop, cu acelaşi nume ca şi el, care l-a luat sub aripa lui ocrotitoare, să-i slujească lui Dumnezeu, iar tânărul, care avea înţelepciunea pe care numai un bătrân o poate avea, a urcat pas cu pas treptele preoţiei, a adăugat osteneală la osteneală, s-a rugat neîncetat şi şi-a petrecut viaţa în post trăind precum trăiesc îngerii. Când părinţii lui au trecut la cele veşnice, el a împărţit tot ce moştenise săracilor deoarece nu-l interesa bogăţiile şi nici nu dorea să agonisească ci dorea doar unirea cu Dumnezeu. Multe minuni a făcut Sfântul Nicolae în viaţa sa, atât de multe încât nici măcar nu se pot strânge toate într-o carte şi prin nevoinţele şi felul lui de a trăi îşi insufla enoriaşii să fie asemenea lui. Era fără răutate, blând şi iertător şi se ferea de îngâmfare prin smerenie. Hainele îi erau dintre cele mai simple iar de mâncat mânca doar o dată pe zi, numai seara. Avea uşa deschisă pentru toată lumea şi cine venea la el primea ce căuta. Când a murit Ioan, arhiepiscopul Mirelor, Nicolae a fost ales să-i ia locul. În vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian l-a ajuns şi pe el mâna lungă a prigonitorilor suferind alături de alţi creştini torturi şi închisoare în temniţele păgânilor, dar pe cei care erau alături de el îi hrănea din cuvântul lui Dumnezeu şi le dădea să bea din apele dulci ale credinţei. Apoi Constantin cel Mare a trimfat în imperiu şi a dăruit pace creştinilor aşa cum soarele se arată după furtună. Sfântul Ierarh Nicolae a risipit templele idoleşti ş a curăţat poporul de ispitele diavoleşti.
A fost în soborul celor 318 de sfinţi părinţi care s-au adunat pentru a lupta cu erezia lui Arie şi a arătat dogmele credinţei adevărate şi le-a făcut cunoscute tuturor. Unii răuvoitori povestesc că nu l-ar fi ruşinat pe Arie doar cu cuvântul ci şi cu fapta, dar cine îi cunoaşte blândeţea şi bunătatea ştie că nu poate fi adevărat şi sunt doar vorbe născute de răuvoitori.
Sfântul Nicolae multe minuni a făcut, pe mulţi i-a ajutat sau i-a salvat din necaz. Este unul din făcătorii minuni pe care-l ştie tot Apusul şi Răsăritul, şi toţi creştinii au auzit de minunile lui.

Troparul Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei

Glasul al 4-lea
Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei

Glasul al 3-lea
Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte, iar pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.
În Mira, Sfinte, sfinţitor te-ai arătat; că Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, ţi-ai pus sufletul tău pentru poporul tău; mântuit-ai pe cei nevinovaţi din moarte. Pentru aceasta te-ai sfinţit ca un mare tăinuitor al darului lui Dumnezeu.

Calendar ortodox 2020, 6 decembrie. Rugăciune către Sfântul Ierarh Nicolae

O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin.

La 6 decembrie în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Mucenic Anastasie;
  • Sfântul Mucenic Diogen;
  • Sfântul Mucenic Averchie;
  • Cuviosul Non;
  • Cuviosul Grat;
  • Cuviosul Nectarie;
  • Cuviosul Filotei Careotul.
 
 
Loading...