Înălţarea Domnului este prăznuită la data de 10 iunie în calendarul ortodox. Înălţarea Domnului este între sărbătorile zilei prăznuite de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 10 iunie.


Calendar ortodox 2021, 10 iunie. Sfinţii zilei. Sărbătoarea zilei. Înălțarea Domnului

În fiecare an, la 40 de zile de la minunata Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos, în joia din a şasea săptămână de după paşti sărbătorim Înălţarea Domnului. “i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în Templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu” (Luca 24, 50-53). Înălţarea Domnului la Cer înseamnă sfârşitul perioadei pascale şi începutul pregătirii pentru Rusalii. Prin minunatele arătări ale Domnului, ucenicii au început pregătirea penru Pogorârea Duhului Sfânt asupra lor. Ei au fost vindecaţi de necunoaştere şi necredinţă şi au înţeles fără urmă de îndoială că Iisus nu este o iluzie şi nici o plăsmuire a minţii lor ci este chiar Mântuitorul cel răstignit şi îngropat. La Înălţare, Hrisos le-a făgăduit din nou trimiterea Duhului Sfânt asupra lor, ca pe o promisiune a Tatălui.

Calendar ortodox 2021, 10 iunie. Sfinţii zilei. Sărbătoarea zilei. Ziua Eroilor

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în anii 1999 şi 2001 a găsit de cuviinţă ca să consacre această zi ca sărbătoare naţională bisericească închinând-o eroilor români care au pierit pe toate câmpurile de luptă în toate timpurile, pentru credinţă, libertate, dreptate şi apărarea ţării şi întregirea nemului.  Astfel, în toate bisericile şi mănăstirile ce ţin de Biserica Ortodoxă Română Eroii sunt pomeniţi, în mod special, încă odată. Biserica se roagă pentru ca Dumnezeu să odihnească sufletele tuturor celor adormiţi şi în special ale eroilor, care au făcut sacrificiul suprem pentru fraţii lor de neam şi de credinţă.

Tropar la Praznicul Înălțării Domnului

Glasul al 4-lea

Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

Condac la Praznicul Înălțării Domnului

Plinind rânduiala cea pentru noi și cele de pe pământ unindu-le cu cele cerești, Te-ai înălțat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, nicicum despărțindu-Te, ci rămânând nedepărtat și strigând celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră!

La 10 iunie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; 
  • Sfântul Mucenic Eutihie, episcopul din Melitina;
  • Sfânta Muceniţă Eliconida;
  • Sfinţii Mucenici Crescent, Pavel şi Dioscorid;
  • Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos.
 
 
Loading...