Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare este prăznuiti la data de 20 ianuarie în Calendarul ortodox. Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare este între sfinţii cinstiţi de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2021, pentru data de 20 ianuarie. Zi de post.


Calendar ortodox 2021, 20 ianuarie. Sfinţii zilei. Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare

Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare s-a născut din Pavel şi Dionisia, la vremea apusului vieţi pentru că Dionisia a fost stearpă şi târziu s-a îndurat Dumnezeu de ei şi le-a ascultat rugăciunile. L-au botezat Eftimie, adică veselie şi l-au promis lui Dumnezeu. A fost ucenic al lui Acachie şi Sinodie care l-au învăţat cucernicia şi pe mulţi i-a întrecut cu iubirea lui de învăţătură iar pe învăţătorii lui i-a uimit cu mintea lui cea luminată. Multă vreme s-a nevoit Eftimie până a ajuns la desăvârşirea faptelor iar înţelepciune lui Dumnezeu l-a învrednicit. La 29 de ani s-a stabilit lângă o mănăstire în apropiere de Ierusalim şi multă lume aflase de sfinţenia lui şi-l căutau pentru un sfat sau pentru alungarea vreunui duh rău. Odată chiar a alungat seceta şi a făcut pământul să fie din nou roditor. A combătut prin învăţăturile pe care le-a dat ucenicilor săi ereziile lui Nestorie şi a propovăduit cele două firi ale Domnului nostru Iisus Hristos cea dumnezeiască şi cea lumească dar neamestecate, neschimbate, neîmparţite şi nedespărţite. Dumnezeu i-a descoperit şi clipa când va muri aşa că a rânduit tot ce avea de rânduit, le-a dat sfaturi ucenicilor, a trecut la Domnul la 97 de ani.

Troparul Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare

Glasul al 4-lea

Veseleşte-te pustiu care nu rodeai, bucură-te ceea ce nu aveai durere; că bărbatul doririlor Duhului ţi-a înmulţit ţie fii, sădindu-i cu dreapta cinstire de Dumnezeu şi hrănindu-i cu înfrânarea, spre împlinirea faptelor bune. Cu ale cărui rugăciuni, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare

Glasul al 8-lea

Ca niște pârgă a firii, ție, săditorul făpturii, lumea Îți aduce, Doamne, pe purtătorii de Dumnezeu mucenici; pentru ale căror rugăciuni, în pace adâncă, Biserica Ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, păzește-o, mult-Milostive.

Întru cinstita naşterea ta, făptura a aflat veselie; şi întru Dumnezeiasca pomenirea ta, cuvioase, bucurie a primit de pe urma multelor tale minuni; din care dai destul şi sufletelor noastre şi ne curăţeşte de spurcăciunea păcatelor, ca să cântăm: Aliluia.

La 20 ianuarie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi

  • Sfinţii Mucenici Vas, Eusebiu, Eutihiu şi Vasilid;
  • Sfinţii Mucenici In, Pin şi Tim;
  • Fericitul Petru Vamesul;
  • Sfânta Muceniţă Ana;
  • Sfânţii Mucenici Tira şi Agni;
  • Evlaviosul împărat Leon cel Mare din Tracia;
  • Sfântul Mucenic Zaharia.
 
 
Loading...