Soborul Maicii Domnului este prăznuit la data de 26 decembrie în Calendarul ortodox. Soborul Maicii Domnului este sărbătorarea zilei, cinstită de credincioșii ortodocși, conform Calendarului ortodox 2020, pentru data de 26 decembrie.


Calendar ortodox 2020, 26 decembrie. Soborul Maicii Domnului

Sfântul Iosif se trăgea din seminţia lui David şi a lui Solomon adică era din neam împărătesc. El şi-a luat nevastă pe Salomeea, fiica lui Agheu, care i-a născut patru băieţi: Iacob, Simon, Iuda şi Iosie şi două fete: Estera şi Tamar (sau Marta). După ce a murit Salomeea, femeia lui Iosif, el a petrecut multe zile în curăţenie şi fără prihană. Pentru aceasta a fost ales să fie logodnic şi păzitor al fecioriei Maicii Domnului. A primit cinstea de a fi numit tatăl lui Iisus pentru că avea o viaţă desăvârşită şi plină de fapte bune. Cu adevărat a fost bărbat vrednic de l-a ales Dumnezeu şi l-a făcut slujitor al Tainei mântuirii oamenilor. La optzeci de ani a primit-o în grijă, mai întâi ca logodnică pe Preacurata Fecioară Maria spre păzirea fecioriei ei şi nu spre însoţire trupească, şi-i slujea ei ca Maică a Domnului şi ca Doamnei şi stăpânei sale şi a toată lumea. Dreptul Iosif slujea în felul acesta şi lui Dumnezeu şi Pruncului născut din Dânsa, cu bună cucernicie şi cu frică. Le-a câştigat hrană cu truda şi cu osteneala mâinilor lui, deoarece chiar dacă era de os împărătesc era sărac. A murit la o sută zece ani şi s-a dus la părinţii săi în iad şi le-a dus vestea cea bună plină de bucurie a venirii lui Mesia, cel ce eliberează şi mântuieşte neamul omenesc, Hristos Dumnezeu căruia I se cuvine slavă în veci.

Calendar ortodox 2020, 26 decembrie. Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana

Sfântul Cuvios Nicodim a fost macedo-român, din sudul Serbiei de astăzi, fiind rudă cu despotul Serbiei Lazăr şi cu voievodul Ţării Româneşti, Nicolae Alexandru Basarab. După ce a mers la şcoală este atras de viaţa monahală şi se retrage la mănăstirea Hilandar în sfântul Munte Atos unde ajunge chiar egumen. În jurul lui s-au adunat monahi greci, sârbi, macedoneni, români şi bulgari ci era dascăl iscusit, bun teolog şi părinte duhovnicesc pentru mulţi, practicant al rugăciunii lui Hristos. Primeşte îndrumare de la Dumnezeu să meargă în valea râului Vodiţa, la o mică sihăstrie de vlahi. Cu ajutorul domnitorilor Vlaicu Vodă (1364-1377) şi Radu cel Mare (1377-1384) ridică o biserică din piatră cu hramul Sfântul Antonie cel Mare şi chilii  pentru călugări. Pe valea pârâului Tismana, unde exista o biserică de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Nicodim ridică mănăstirea Tismana şi le organizează după tradiţia şi obiceiurile de la Sfântul Munte. De asemenea organizează o şcoală renumită de copişti şi caligrafi, care va ajunge renumită în toată peninsula balcanică. Cu puterea lui Hristos a făcut multe minuni, a scos duhuri necurate şi a vindecat multe neputinţe ale oamenilor. La bătrâneţe a lăsat pe ucenicul său Agaton să se îngrijească de Vodiţa şi de Tismana şi el s-a retras la peştera care există şi astăzi. Se acolo se cobora duminica şi la praznice, săvârşea sfânta şi dumnezeiasca liturghie, vindeca bolnavi, mânca la trapeză, mângâia cu cuvât de folos pe toţi apoi se retrăgea din nou, sus la peşteră. A mai întemeiat mănăstirile Vişina  de pe Valea Jiului şi Prislop. S-a mutat din viaţa vremelnică la cele veşnice la 26 decembrie 1406. Pentru că un domnitor a vrut şă-i ia moaşele să le aducă la Bucureşti Sfântul s-a arătat în vis egumenului şi i-a cerut să îi ascundă moaştele mai puţin un deget. Aşa că au luat un deget, mir de la moaşte şi o cruce de plumb pe care sfântul o purta la gât şi le-a pus într-un vas, iar moaştele le-a ascuns. Cei care ştiau ascunzătoarea s-au prăpădit iar moaştele au rămas ascunse.

Troparul Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana

Glasul 1

Celui Ce a Răsărit din Fecioara, Mai Marelui Păstorilor, ca o oaie de turmă ai urmat, Părinte al nostru Sfinte Nicodim. Cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunile, te-ai făcut lucrător sfinţit de cele cereşti, tămăduind sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Pentru aceasta strigăm: Slavă Celui Ce te-a preaslăvit pe tine; Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce a arătat tuturor prin tine îndreptare.

Condacul Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana

Glasul 8

Ca pe cel împreună râvnitor sfinţilor şi ca pe un părinte mare, toată lavra ta, Tismana, te cinsteşte pe tine cu credinţă, Sfinţite Nicodim; pe care păzeşte-o cu rugăciunile tale, fericite, totdeauna nebiruită şi netulburată de toate nevoile, ca un părinte cuvios şi pururea lăudat.

La 26 decembrie în calendarul ortodox 2020 mai este pomenit

  • Sfântul Eftimie Mrturisitorul, Episcopul Sardelor

 

 
 
Loading...