Cei care muncesc în străinătate vor avea două pensii la bătrâneţe: una din România, dacă au acumulat vechime, şi o alta în ţara în care au lucrat. Banii sunt transferaţi într-un cont bancar din statul de reşedinţă.


Lucrează legal

Bătrâneţile vă sunt asigurate, dacă aţi câştigat salarii mari peste hotare. Astfel, un român care lucrează legal într-una dintre ţările Uniunii Europene (UE) sau într-o regiune din Spaţiul Economic European (SEE) poate să-şi crească pensia cu ajutorul cotizaţiei plătite în statele respective. 

Când primeşti banii

Stagiul de cotizare şi vârsta standard de pensionare diferă de la o ţară la alta. Spre exemplu, dacă la noi femeile ies din câmpul muncii la 63 de ani şi bărbaţii la 65 de ani, în Germania ies la pensie, cu toţii, la 67 de ani. În această situaţie, când pensionarea nu are loc simultan, în ţările în care asiguratul a lucrat, valoarea prestaţiei va fi modificată. Astfel, dreptul la pensie va putea fi cerut doar după împlinirea vârstei stabilite în acel stat.

Calcularea pensiei

Calcularea pensiei se poate realiza în două etape: la nivel naţional  (drepturile se acordă în funcţie de vârsta limită de pensionare şi stagiile minime de cotizare, iar la calculul pensiei se va ţine seama de toate perioadele de asigurare realizate în alte state membre ale UE) sau la nivel european (fiecare ţară cumulează perioadele de cotizare şi calculează pensia. Cele două valori sunt comparate şi primiţi prestaţia cea mai mare).

Plata pensiei

Statele care plătesc pensia transferă sumele datorate într-un cont bancar din ţara de reşedinţă. Începând cu anul 2008, beneficiarii sistemului public de pensii din România stabiliţi în străinătate primesc pensia pe teritoriul statului de domiciliu, Casa Naţională de Pensii Publice asigurând plata pensiilor prin Citibank Europe .

Documentele necesare

Formularul de cerere E 202, formularul E 207, declaraţia pe propria răspundere, copie după actul de identitate românesc, carnetul de muncă, livretul militar, diplomă de studii, adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul de muncă.

Unde se depun 

Actele se depun în ţara în care locuiţi. Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie.

În ce state se aplică pensia comunitară

Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, plus Islanda, Norvegia, Liechstenstein, Elveţia. Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.

 
 
Loading...