Mulți asistați social vor pierde dreptul de a mai primi bani de la stat! Ministerul Muncii a elaborat un proiect de ordonanță de urgență prin care cei apți de muncă sunt obligați să-și caute un loc de muncă. Cine nu se va duce la agențiile de ocupare, din șase în șase luni, pentru a se angaja, va pierde ajutorul.


Ministerul Muncii a elaborat un proiect de ordonanță de urgență care vizează stimularea participării pe piața muncii a beneficiarilor de ajutor social, prevenirea dependenței lor de acest beneficiu, precum și introducerea unor măsuri care să contribuie la consolidarea ocupării forței de muncă și la reducerea șomajului în rândul tinerilor care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională.

În ce condiții se va mai acorda venitul minim garantat. Statul îi obligă pe asistații social să-și găsească un loc de muncă

”Campania efectuată la începutul anului pentru a verifica modul de stabilire și de acordare a ajutorului social a permis efectuarea unei radiografii a situației beneficiarilor de ajutor social de la nivelul comunităților supuse verificării, precum și identificarea de persoane vulnerabile aflate în nevoie. Dincolo de aspectele evidențiate, care țin de nevoia de instruire școlară și calificare profesională pentru cei apți de muncă din familiile vulnerabile, s-a constatat și necesitatea introducerii de stimulente pentru creșterea gradului de ocupare în rândul beneficiarilor apți de muncă. Venim cu un set de propuneri concrete pentru a da o mână de ajutor reală celor care vor să iasă din starea de vulnerabilitate”, a declarat ministrul Muncii, Raluca Turcan.

Una dintre prevederile proiectului de act normativ vizează menținerea ajutorului social, timp de încă 6 luni, din momentul angajării, dacă beneficiarul se angajează pentru o perioadă de cel puțin 24 luni.

Asistații social, obligați să  se prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă 

Totodată, pentru a preveni dependența de acest tip de sprijin acordat de stat și pentru a stimula angajarea, se introduce obligativitatea ca persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social să se prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă din șase în șase luni sau ori de câte ori sunt solicitate de aceasta pentru a li se aplica măsuri de activare pe piața muncii.

”Neprezentarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă va fi asimilată refuzului unui loc de muncă și va conduce la încetarea ajutorului social, cu posibilitatea depunerii unei noi solicitări după o perioadă de 12 luni”, atrag atenția autorritățile.

De asemnea, în cazul în care contractul de muncă al unui beneficiar încetează din inițiativa angajatorului, în mai puțin de 24 de luni, sumele acordate cu titlu de ajutor social nu vor constitui debit și nu vor fi recuperate.

Asistații social vor primi venitul minim garantat timp de 12 luni după angajare. Dar pot da banii înapoi

În schimb, dacă raporturile de muncă încetează din motive imputabile angajatului, banii primiți din ajutorul social vor fi dați înapoi statului.

Pentru că mulți dintre beneficiarii de venit minim garantat au dificultăți să se angajeze, din cauaza faptului că nu au nici studiile de bază finalizate, proiectul de OUG introduce prevederi referitoare la înscrierea lor în programul educațional de tip ”A doua șansă”.

Porgramul ”A doua șansă” pentru asistații social fără studii

Înscrierea în acest program se va face la recomandarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, pe baza locurilor disponibile comunicate de inspectoratele școlare, iar refuzul de participare va conduce la încetarea ajutorului social și interzicerea solicitării unui nou drept pentru o perioadă de 12 luni, ca și în cazul refuzului unui loc de muncă.

O altă măsură prin care Ministerul Muncii susține persoanele vulnerabile să intre pe piața muncii constă în decontarea transportului pentru cei care urmează cursurile programului ”A doua șansă”, la o distanță mai mare de 5 km față de locuință.

Pentru 10.000 de români se va prelungi venitul minum garantat

Astfel, se propune decontarea către autoritățile administrației publice locale a 500 lei/persoană/semestru școlar, din bugetul Ministerului Muncii.

Se estimează că anul acesta vor beneficia de măsura prelungirii acordării ajutorului social aproximativ 10.000 persoane, iar în program vor fi incluși în jur de 5.000 de persoane.

 

 

 
 
Loading...