Absolvenții de liceu și facultate care nu-și găsesc un loc de muncă după ce termină studiile pot cere indemnizația de șomaj. Au termen de 60 de zile calendaristice de la absolvire pentru a depune actele.


Absolvenții de liceu și facultate pot primi indemnizația de șomaj pentru o perioadă de șase luni, timp în care pot beneficia de anumite servicii de consiliere și formare profesională.

Aceștia se pot înregistra în evidenţele agenției de ocupare a forței de muncă de care aparțin în termen de 60 de zile de la terminarea studiilor.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Elevii care nu primesc indemnizația de șomaj

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile a început pe 3 iunie, iar cursurile au fost finalizate pe 31 mai.

Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Absolvenții care nu se prezintă în termenul legal pentru a fi luați în evidențe au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, vor beneficia de serviciile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Ce sume de bani primesc absolvenții

- Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi reprezintă o sumă fixă lunară, acordată pe o perioadă de 6 luni, în cuantum de 250 lei. Nu pot beneficia de indemnizaţia de şomaj absolvenţii care la momentul solicitării acestui drept au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/ sau acreditate, după caz, în condiţiile legii;

- Prima de inserţie, în valoare de 1.500 de lei, se acordă absolvenţilor înregistraţi în evidenţele ANOFM care, în termen de 60 de zile de la absolvire, s-au angajat cu normă întreagă pe o perioadă de cel puţin 12 luni;

- De asemenea, absolvenţii care se încadrează în muncă mai pot beneficia, potrivit prevederilor legale, de prime de mobilitate (instalare sau încadrare) sau de prima de relocare.

 
 
Loading...