În clădiriele de locuinţe cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociaţii de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte.


Specialistul Click! Mihai Mereuţă ne spune care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite.

Cea mai importantă condiţie e să nu existe o proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor, care nu poate fi delimitată.

Asociaţiile de proprietari la nivel de scări sau tronsoane de clădire se pot constitui prin hotărâre a Adunării Generale şi cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectivă a părţilor de proprietate comună care se preiau în administrarea de respectiva asociaţie de proprietari şi cu privire la obligaţiile şi drepturile legale care vor continua să rămână în sarcina tuturor coproprietarilor.

Care sunt documente necesare

- Cerere pentru acordarea personalităţii juridice, inclusiv delegaţie pentru persoana împuternicită;

- Statutul Asociaţiei de Proprietari, inclusiv tabelul nominal cu semnături;

- Actul constitutiv;

- Acordul de asociere;

- Procesul verbal al Adunării Generale de constituire;

- Copie de pe încheierea de la judecătorie cu înscrierea în cartea funciară a clădirii sau copie de pe încheierea de la judecătorie cu înscrierea în cartea funciară a actului de proprietate al unui membru al asociaţiei de proprietari;

- Proces verbal de predare -primire a mijloacelor materiale şi băneşti;

- Avize posibilitate de separare de la furnizorii de servicii;

- Convenţie încheiată între noile asociaţii de proprietari constituite pe scările aceluiaşi bloc, semnată de preşedinţii acestora privind gestionarea serviciilor prestate de toţi furnizorii;

- Copie după ultima listă de plată a cotelor de întreţinere.

Loading...