Declarația Unică 2020 trebuie completată și depusă până la sfârșitul acestei luni, mai exact până la 30 iunie 2020, iar ANAF recomandă folosirea mijloacelor electronice. Iată totul despre cel mai important formular pe care îl au de trimis românii la fisc!


Cine trebuie să depună Declarația Unică 2020

Declarația Unică 2020 se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi din România sau din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului Fiscal. Declarația Unică 2020 se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Declarația Unică 2020 se depune pentru următoarele categorii de venituri:

 • activități independente;
 • drepturi de proprietate intelectuală;
 • cedarea folosinței bunurilro (chirii)
 • activități agricole, sivicultură și piscicultură;
 • transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar;
 • alte surse.

Declarația Unică 2020, termenul de depunerere

Declarația se depune până la data de 39 iunie 2020 de către persoanele fizice care au obligația:

 • declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2019;
 • declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2020;
 • declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2020 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2019.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

declaratie-unica-2020.jpg

Declarație Unică 2020 formular
Declarația Unică 2020 trebuie completată inclusiv de persoanele care obțin venituri din chirii

Se poate corecta Declarația Unică?

Da! Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la Fisc poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative. 

Cum se completează Declarația Rectificativă

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I "Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate în anul 2019" şi/sau capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2020", după caz).

Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială. La rectificarea declarației se vor avea în vedere următoarele:

 • declarația inițială este declarația care nu are nicio bifă de rectificativă selectată;
 • este permisă depunerea unei singure declarații inițiale;
 • declarația rectificativă este declarația cu cel puțin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);
 • o declarație rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I și capitolul II) trebuie sa aibă ambele bife de rectificare selectate.

Cum se depune Declarația Unică 2020

Declaraţia Unică 2020 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv:

 • prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual", disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
 • prin intermediul serviciului "Depunere declarații", disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
 • în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:

 • înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
 • completarea Declarației Unice 2020;
 • depunerea Declarației Unice.
 
 
Loading...