Bacalaureatul 2014, sesiunea iunie-iulie, debutează marţi, 10 iunie, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Probele orale din cadrul BAC-ului se desfăşoară până pe 27 iunie, urmând ca pe 30 iunie să înceapă examenele scrise.


Examenul de bacalaureat din 2014 va fi susţinut la aceleaşi probe ca şi în anii precedenţi, scrie Mediafax.

Potrivit calendarului pentru examenul de bacalaureat, candidaţii susţin:
- în 10-12 iunie - proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
- în 11-13 iunie - proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale);
- în 16-20 iunie - proba de evaluare a competenţelor digitale;
- în 23-27 iunie - proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal;
- în 30 iunie - probă scrisă la limba şi literatura română (comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările);
- în 1 iulie - proba scrisă la limba şi literatura maternă (comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale);
- în 2 iulie - proba obligatorie profilului şi specializării, respectiv: matematică - pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională; istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională;
- în 4 iulie - proba scrisă la alegere a profilului şi specializării; candidaţii pot opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe: fizică, chimie, biologie sau informatică (pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională); geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională);
- în 7 iulie - afişarea rezultatelor (până la ora 12.00) şi depunerea contestaţiilor (între orele 12.00 şi 16.00); în 8-10 iulie vor fi soluţionate contestaţiile;
- în 11 iulie - afişarea rezultatelor finale la prima sesiune a examenului de bacalaureat.

Ca în fiecare an, există reguli stricte ce trebuie urmate în cazul examenului de bacalaureat.
•    dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât, de regulă, în fiecare sală de examen să existe cel puţin 15 candidaţi;
•    eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;
•    afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi a prevederilor metodologiei, care îi informează pe aceştia că pătrunderea în sala cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;
•    afişarea, pe uşa fiecărei sali, a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

Citeşte şi:

Te pregăteşti de Bacalaureat? Uite nişte modele de subiecte!

Bacalaureatul cu bune şi cu rele. Vedetele au avut şi ele probleme cu el

 
 
Loading...