Peste 153.000 de absolvenţi de gimnaziu sunt aşteptaţi, de luni, la primul examen serios din viaţa lor: Evaluarea naţională. Alţi 37.000 nici nu s-au înscris. De notele obţinute la această testare va depinde admiterea lor la liceul dorit.


Leon are 15 ani şi visează să ajungă unul dintre cei mai importanţi specialişti în calculatoare din lume. ”Am învăţat constant, toţi anii de gimnaziu. Nu poţi fi admis la un liceu foarte bun, la Mate – Info, fără note mari. Am încredere că voi lua note bune şi la Evaluare şi îmi voi realiza visul”, ne-a spus vesel Leon. Ieri, părinţii săi l-au lăsat să mai facă o ultimă recapitulare, dar numai până la ora prânzului. Apoi, ”l-au obligat” să se relaxeze în aer liber, adică în parc, la plimbare şi o îngheţată, cu căştile în urechi. Azi, la primele ore ale dimineţii, cel mai târziu ora 8.30, toţi absolvenţii de gimnaziu care participă la Evaluarea naţională trebuie să se afle în sălile de examen pentru proba la Română. Au voie să intre doar cu cartea de identitate, un pix şi o sticlă cu apă sau suc. De media obţinută va depinde admiterea în liceu, întrucât Evaluarea naţională va conta în proporţie de 75%, iar media generală din gimnaziu doar 25%. Anul trecut, cea mai mică medie de admitere în liceu a fost 2,16. Dintr-o generaţie de 190.000 de elevi în clasa a VIII-a, 37.000 nici nu s-au înscris.

Evaluarea națională 2016: Sfaturi pentru note bune

Elevii vor avea  două ore să rezolve cele trei subiecte. Profesorii cu experienţă în corectarea lucrărilor spun că elevii trebuie să citească cel puţin de două ori cerinţele, să scrie cât mai citeţ şi corect, să folosească normele de punctuaţie şi o varietate de cuvinte. Textul trebuie să fie clar, organizat, logic, cu echilibru între introducere, conţinut şi încheiere. Profesorii corectori apreciază dacă este lăsată margine la pagina lucrării şi dacă scrisul se înţelege fără efort. Subiectele pot fi tratate în orice ordine doreşte elevul, aşa că este bine să înceapă cu cele pe care le rezolvă cel mai uşor.

Evaluarea națională 2016: Reguli pentru elevi şi profesori

 • Profesorii supraveghetori nu au voie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile, cu calculatoare, cu orice alte mijloace electronice de comunicare, cu ziare, reviste sau cărţi. Nu vor face parte din comisiile pentru Evaluarea naţională profesori care, în sesiuni anterioare, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile sau care au fost sancţionaţi.
 • La rândul lor, elevii au voie să intre în probe doar cu cartea de identitate, cu pix şi o sticlă de apă/suc.
 • La corectarea lucrărilor, dacă diferenţa dintre notele date de către cei doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, atunci nota finală este media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a acestor note. Dacă diferenţa este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori, iar nota acordată de aceştia va fi cea finală.
 • Sălile de examen, sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi sălile în care se preiau, evaluează şi depozitează lucrările scrise vor fi supravegheate cu camere video-audio funcţionale. 
 • După fiecare probă, comisiile verifică prin sondaj înregistrările audio-video. Dacă se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă sau dacă există sesizări, verificarea se face pentru toate sălile de examen din şcoală.
 • Elevii prinşi la copiat iau nota 1.
 • Elevii care încalcă regulile sunt eliminaţi din examen şi primesc nota 1 la proba respectivă, indiferent dacă au copiat sau doar au încercat. 

Evaluarea națională 2016: Calendarul examenelor

 • luni, de la ora 9.00, începe prima probă scrisă, la Limba şi literatura română;
 • 28 iunie - Limba şi literatura maternă;
 • 29 iunie -  Matematică;
 • 1 iulie - Afişarea rezultatelor, până la ora 16.00. Depunerea contestaţiilor, între orele 16.00 – 20.00
 • 2 - 4 iulie Rezolvarea contestaţiilor;
 • 5 iulie - Afişarea rezultatelor finale după contestaţii;
 • Clasa a IX-a este an de studiu obligatoriu, aşa că vor fi admişi toţi absolvenţii de gimnaziu, chiar dacă elevul nu se prezintă sau nu promovează examenul.
 •  
 
 
Loading...