Proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri pentru imobile naţionalizate prevede că foştii proprietari de imobile naţionalizate ale căror dosare au fost deja soluţionate vor primi despăgubiri în numerar în termen de cinci ani. Şi, nu de trei ani cum era prevăzut într-o variantă iniţială.


Aceştia vor primi despăgubirile, începând cu ianuarie 2014, în tranşe anuale egale al căror cuantum nu poate fi sub 5.000 de lei, informează Mediafax.


Persoanele îndreptăţite pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către comisiile locale de fond funciar în vederea restituirii în natură a terenurilor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii.


În termenul prevăzut, pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile locale de fond funciar şi persoanele care nu au valorificat titlurile de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Loading...