Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea să schimbe complet modul în care se face administrație în București, iar modelul pe care l-a luat e de inspirație occidentală. În viziunea sa, instituția ar trebui să înglobeze o structură comercială de mari dimensiuni, de tip holding, care să gestioneze toate serviciile de interes public. Cum arată megacorporația pe care o visează Firea și care sunt beneficiile pe care ar trebui să le simtă bucureștenii.


O companie de mari dimensiuni, formată din societăți comerciale mai mici care să gestioneze toate serviciile comunitare, acesta este visul edilului Gabriela Firea. Holdingul care va fi creat pe lângă Primăria Capitalei, la care acționar principal va fi Consiliul General, va cuprinde o serie de organisme prestatoare de servicii publice subordonate Municipalității. Aceste societăți vor avea bugete, planuri de dezvoltare, însă se vor supune direct controlului Consiliului General când vine vorba de cheltuirea banului public.

„Consilierii Generali vor face parte din Adunările Generale ale Acționarilor, iar organele de conducere ale societăților – consilii de administrație, directori generali - vor fi desemnate potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice”, se arată într-un proiect de hotărâre care va fi supus aprobării în Consiliu.   

Gabriela Firea mizează pe o creșterea semnificativă a calității serviciilor publice, cu influență directă asupra calității vieții bucureștenilor. Conform documentului, această organizare tip holding va duce și la reducerea semnificativă a cheltuielilor privind asigurarea acestor servicii publice, prin prețuri mai mici, întrucât societățile nu au ca scop urmărirea unui profit pe termen scurt. Potrivit estimărilor, activitatea acestor societăți va determina reducerea cu 25% a efortului de la bugetul local.

Personalul care va deservi aceste societăți va fi preluat din instituțiile subordonate Consiliului General, inclusiv din direcțiile de specialitate ale Primăriei. Nu se vor angaja oameni din afară, dar nici nu se vor face disponibilizări de personal.

„Toate aceste societăți comerciale vor acționa precum centre de cost, orientate pe principiul profitabilității. În cazul în care rezultatele sunt negative exista posibilitatea încetării mandatului conducerii, spre deosebire de regiile autonome sau administrațiile municipale, ale căror posturi de conducere sunt ocupate pe durata nedeterminată, fără obligativitatea respectării unor criterii de performanță”.

Ce va face acest holding municipal

Conform ideii de bază, megacorporația municipală se va implica în toate aspectele vieții unui oraș de dimensiuena Bucureștiului: de la plantarea de panseluțe, până la producerea și furnizarea de energie electrică. „Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Bucureşti este dezvoltarea şi consolidarea unui centru economic puternic, stabil şi diversificat, capabil să asigure prosperitatea şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor din municipiu”, se arată în susținerea proeictului. Primăria vizează înființarea unei societăți comerciale pentru realizarea unui plan îndrăzneț care vizează dezvoltarea istemului energetic al Capitalei. Prin această societate se au în vedere trei acțiuni majore:

Realizarea unor surse noi de cogenerare de înaltă eficiență care să alimenteze zonele de consum situate la distanţe mari faţă de sursele ELCEN existente.

Utilizarea surselor regenerabile prin valorificare energetică a deșeurilor menajere din municipiul București.

Atragerea de finanțări externe/investiţii private pentru a asigura continuitatea și dezvoltarea sistemului energetic al municipiului București.

Iluminat public

O nouă societate comercială, subordonată Consiliului General și parte a viitorului holding municipal, va avea ca sarcini furnizarea mult mai eficientă a serviciului de iluminat public. În prezent, iluminatul stradal e asigurat de o firmă privată, Luxten Lighting, însă contractul cu aceasta expiră în luna decembrie a acestui an.

Baze sportive și terenuri de sport

Gradul alarmant al obezității infantile în tara noastră și prevenția apariției bolilor în rândul populației mature poate fi controlată, printre altele, prin sporirea accesului tuturor locuitorilor Capitalei la baze sportive și terenuri de sport localizate în vecinătatea domiciliului. „Problematica stilului de viață sănătos și a asigurării unei infrastructuri prin care mișcarea să devină parte a vieții oricărui cetățean al orașului trebuie să reprezinte o prioritate pentru administrația publică locală”.

Punerea în valoare a obiectivelor turistice

În ciuda faptului că Bucureștiul se află printre cele mai vizitate destinații turistice din România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, nu a existat până în prezent o abordare articulată privind punerea în valoare a obiectivelor turistice existente sau potențiale și promovarea directă sau indirectă a Capitalei ca destinație turistică.

În aceste condiții, apare ca oportună înființarea unei structuri care să aibă drept obiect de activitate introducerea în circuitul turistic, printr-un program coerent, a tuturor obiectivelor turistice din București și împrejurimi, precum și conceperea și implementarea unor acțiuni de promovare a Capitalei ca destinație turistică, respectiv campanii clasice de comunicare, dar și evenimente de mare anvergură care să se constituie în oportunități pentru turiști de a petrece un sejur la București.

Administrarea parcurilor și grădinilor

Asigurarea continuității activității de amenajare şi întreținere a  parcurilor şi grădinilor publice, a lacurilor și ștrandurilor  este obligatorie ținând cont de faptul că prin această activitate se realizează  protecția, refacerea  mediului, conservarea, restaurarea parcurilor și a grădinilor publice și întreținerea luciului de apă. În prezent, această activitate este gestionată de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, o structură care n-a fost niciodată pe placul Gabrielei Firea.

Toaletarea și defrișarea arborilor

Primăria Capitalei își dorește și propria societate comercială care să se ocupe de toate sesizările venite de la cetățeni cu provire la toaletarea arborilor. În prezent, Primăria Capitalei avizează operațiunile de toaletare și defrișare a copacilor de pe raza municipiului, punerea în aplicare revenind administratorilor de spații verzi. Din statistica ultimilor ani au rezultat două fenomene îngrijorătoare: creșterea cu până la 50%, de la un an la altul, a solicitărilor de avize – în anul 2016 au fost emise 7.126 de avize - și, pe de altă parte, creșterea semnificativă a reclamațiilor din partea cetățenilor și a ONG-urilor cu privire la modul în care se intervine în teren.

Paza obiectivelor publice

Propunerea de constituire a unei societăți care se se ocupe cu paza obiectivelor publice te poate conduce la ideea că instituția Poliției Locale este, de fapt, total inutilă. În realitate, susține proiectul Municipalității, Poliția Locală se află în imposibilitatea de a asigura aceste servicii, pe motiv că numărul de angajați ai acestei structuri este limitat, prin lege, la 460 persoane. Pentru asigurarea pazei și protecției tuturor obiectivelor publice de pe raza municipiului București e nevoie, spun edilii, de personal suplimentar.

Consolidarea clădirilor șubrede

Personalul implicat în activitatea de consolidare a clădirilor cu risc seismic s-a confruntat cu numeroase dificultăți: timpul lung de identificare și expertizare a clădirii până la finalizarea consolidării și predarea efectivă a clădirii către proprietar (în unele cazuri durata depășind 8 ani), complexitatea activităților care trebuie desfășurate pentru realizarea acestor lucrări (discuții cu proprietarii pentru a accepta relocarea temporară, lipsa documentațiilor cadastrale, proprietari aflați în străinătate), precum și imposibilitatea demarării lucrărilor în absența acordului majorității locatarilor etc. „Considerăm că această activitate este deosebit de complexă și necesită abordare multidisciplinară. De aceea, este necesară atragerea de specialiști cu înaltă calificare din domenii diverse, ce nu poate fi realizată la nivelul de salarizare actual”, se arată în proiect.

Consultanță pentru proiectele de infrastructură

Societatea comercială pe acțiuni va asigura coordonarea marilor proiecte ale Capitalei, corelarea strategiilor pe termen lung și mediu elaborate și coordonate de Consiliul General, inclusiv corelarea cu Masterplanul de transport, Planul Urbanistic General și PMUD București-Ilfov. De asemenea, va asigura realizarea studiilor de specialitate suport pentru pregătirea licitațiilor și proiectelor ce vor fi dezvoltate în implementarea acestor strategii integrate. Prin această activitate, se reduce cu 2 ani parcursul de la inițierea la finalizarea unui proiect.

Gestionarea fondului imobiliar

Prin înființarea acestei societăți comerciale pe acțiuni se vor asigura: o inventariere corectă, o mai bună gestiune și mentenanță a fondului imobiliar locativ și cu altă destinație, precum și valorificarea la potențialul maxim a acestuia. Societatea va putea realiza în regie proprie lucrările de reparații și întreținere, cu personal calificat și autorizat.

Administrarea parcărilor publice

Primăria are un potențial uriaș pe care nu-l exploatează aproape deloc. Deși adminstrează 130 de parcaje cu plată (7.939 de locuri), încasează doar pentru 31% din numărul total al parcărilor, printre cauze numărându-se numărul redus de personal, dar și lipsa unor reglementări în materie. În 2016 Municipalitatea a încasat 5 milioane lei din exploatarea parcăilor, însă ar putea câștiga și 20 de milioane de lei pe an dacă își schimbă strategia. În plus, parcajele subterane promise de trei primari generali înaintea Gabrielei Firea par a-i da de furcă și acesteia din urmă. „Numărul locurilor de parcare în București este insuficient în acest moment, înregistrându-se un număr mare de situații în care prevederile legale în materie sunt încălcate. Este nevoie de o gestionare eficientă a spațiilor de parcare disponibile, precum și de realizarea unor spații noi de parcare”, se arată în planul Municipalității.

Dispecerat local de taxi

Firmele de taximetrie din București ar avea posibilitatea, nu obligația, să se conecteze la dispeceratul local al primăriei. Acest serviciu este dorit pentru a conferi Municipalității pârghii sporite de control a acestei activități. Se propune înființarea unui serviciu propriu de dispecerizare, telefonică și online, prin intermediul aplicațiilor mobile, a activității de taximetrie, care să fie folosit obligatoriu (dar nu exclusiv) de toți deținătorii de licențe de taxi.

Administrarea drumurilor

Societatea va avea posibilitatea să angajeze personal calificat, necesar pentru lucrările de întreținere și reparații. Prin realizarea lucrărilor în regie proprie se vor reduce  și timpul de intervenție și costul asociat realizării lucrărilor.

Management de trafic integrat

Societatea va realiza o gestionare unitară a echipamentelor, în vederea eficientizării utilizării fondurilor publice în sensul programării și utilizării optime a mijloacelor de transport. Prin managementul sistemelor integrate de trafic – semafoare, semnalizare rutieră - se va asigura fluidizarea traficului auto, prioritizarea transportului public și optimizarea traficului pietonal și cu bicicleta. Consecințele directe vor fi diminuarea poluării datorate staționării îndelungate în trafic a autoturismelor și reducerea timpului de tranzit.

Marți, 28 februarie, acest proiect va fi supus unei aprobări de principiu în Consiliul General. Consilierii Capitalei sunt chemați să se pronunțe dacă îl consideră oportun în ansamblul lui, urmând ca detaliile de implementare să fie stabilite ulterior.

Modelul de holding municipal este preluat din alte capitale ale Uniunii Europene, precum Paris, Madrid, Viena, Praga, Lisabona. Wiener Stadwerke Holding AG, holdingul Primăriei Viena, are peste 16.000 de angajați și acționează atât în domeniul serviciilor de infrastructură, în imobiliare, în domeniul energiei termice, în transportul urban, cât și în organizarea de evenimente. La Madrid, serviciul de apă și canalizare este asigurat de Canal de Isabel, companie cu răspundere limitată aparținând Guvernului, Consiliului Local Madrid și altor consilii locale.

 

 

 
 
Loading...