Guvernul a anunțat că taie bani de la ministere și că vrea să concedieze jumătate din secretarii de stat. Ministerul Finanţelor a publicat astăzi, 6 august, proiectul de act normativ care prevede reducerea numărului de angajaţi în instituţiile publice.


Guvernul are în vedere reducerea cu 50% a posturilor de secretari de stat la nivelul ministerelor şi a cabinetelor acestora, scrie adevarul.ro. Toate ministerele vor trebui să îşi refacă Hotărârea de Guvern de organizare şi funcţionare.

Astăzi, 6 august, Ministerul Finanţelor a publicat proiectul de act normativ care prevede reducerea numărului de angajaţi în instituţiile publice, scrie adevarul.ro.

Încep concedierile la stat

  • Actul normativ propune diminuarea numărului de posturi aferente cabinetului secretarului de stat, subsecretarilor de stat şi asimilaţilor acestora din cadrul ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului, precum şi cele aferente cabinetului conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu rang de secretar de stat.
  • Totodată, se propune eliberarea din funcţie a persoanelor din cadrul cabinetului demnitarului, respectiv ca urmare a acordului părţilor şi a desfiinţării postului ocupat de salariat.
  • De asemenea se propune ca ministerele şi Secretariatul General al Guvernului să supună Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative prin care numărul total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat şi de funcţii asimilate funcţiilor de secretar de stat şi subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor, precum şi a celorlalte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor se va reduce cu 50%.

Guvernul României este format din 24 de ministere, conduse 24 de miniştri şi 83 de secretari de stat cu rang de ministru, respectiv 107 persoane care se află la conducerea fiecărui domeniu de interes public.

Se blochează posturile

Se suspendă angajările. „La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în proiectul de act normativ. 

Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe a Guvernului se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.

După data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ordonatorii de credite pot ocupa prin concurs sau examen posturi conform principiului: ”unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat.

Prin excepţie, se pot organiza concursuri sau examene pentru:

- ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal didactic de predare;

- ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal medico-sanitar;

- posturile vacante necesare încadrării, în condiţiile legii, a promoţiei de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari, funcţionari publici cu statut special din anul 2019;

- posturile vacante necesare încadrării promoţiei 2019 a Institutului Naţional al Magistraturii.

Citește și

Taxă pe zahăr de la 1 septembrie. Va fi de până la 1 leu la litru la băuturile răcoritoare

Se majorează acciza la țigarete. Un pachet de țigări va costa cu 0,50 lei mai mult

 
 
Loading...