Dacă nu ai convingerea că ai făcut alegerea cea bună, în ceea ce privește societatea la care te-ai înscris să-ți administreze banii pentru pensia privată, mai ai o șansă. Legea îți dă dreptul să te transferi, pe tot parcursul anului, la un alt fond de pensii.


În primul rând, ești obligat să semnezi un nou act la fondul de pensii privat la care dorești să te muți și, totodată, să completezi și să transmiți administratorului fondului de pensii de la care vrei să pleci o cerere de transfer.

Aceasta va fi însoțită de copia noului act individual de aderare, precum și de copia actului de identitate, cu semnătura olografă, pe aceeași pagină cu imaginea reprodusă prin copiere.

Odată completate corect documentele, Casa Națională de Pensii va trece la validarea noului act de aderare, acesta fiind momentul la care se dobândește calitatea de participant la fondul de pensii privat către care ai solicitat transferul.

Când se depun cererile de transfer

Cererile de transfer se pot depune pe tot parcursul anului. Ele vor fi procesate trimestrial, în cursul lunilor februarie, mai, august și noiembrie ale fiecărui an.

Trebuie reținut faptul că, în perioada cuprinsă între două procesări consecutive, ai dreptul se semnezi un singur act individual de aderare.

În data de zece ale fiecărei luni de procesare, Casa de Pensii va comunica rezultatul procedurii de validare atât societății de la care s-a cerut transferul, cât și noului fond ales.

Vei va fi anunțat de administratorul la care te-ai transeferat, în termen de cinci zile calendaristice de la data comunicării oficiale.

De asemenea, trebuie să fii informat și asupra situației contului pe care-l ai.

Înainte de doi ani ești penalizat cu 5%

Dacă transferul la un alt administrator se realizează mai devreme de doi ani de la aderarea la fondul de pensii precedent, se va plăti plăti o penalitate.

Aceasta este prevăzută în prospectul schemei fondului de pensii de la care se solicită mutarea și nu poate fi mai mare de 5% din activul net al participantului.

Banii vor fi reținuți de către societatea de la care s-a cerut transferul.

Nu vor plăti penalități de transfer cei care:

- au solicitat transferul ca urmare a modificării prospectului schemei de pensii, dacă cererea este făcută în termen de patru luni de la autorizarea modificării lui;

- au fost angajați în misiuni peste hotare ordonate de statul român și care au fost repartizați aleatoriu la un fond de pensii;

- au fost introduși aleatoriu în sistem, cu toate că semnaseară în termenul prevăzut de lege, un singur act de aderare.

Fondurile care sunt pe piață

Acestea sunt fondurile care activează pe piața pensiilor obligatorii private.

- Fondul NN (administrat de NN Pensii);

- Fondul AZT Viitorul Tau (administrat de Allianz-Tiriac Pensii Private);

- Fondul Metropolitan Life (administrat de Metropolitan Life Pensii);

- Fondul Vital (administrat de Aegon Pensii);

- Fondul Aripi (administrat de Generali Fonduri de Pensii);

- Fondul BCR (administrat de BCR Pensii);

- Fondul BRD (administrat de BRD Pensii).

 

Loading...