Primăria Sectorului 1 al Capitalei va organiza în perioada următoare un concurs pentru ocuparea unei noi funcții în administrația locală: city manager. Edilii vor ca primul administrator public al sectorului să fie 100% apolitic, să aibă experiență de cel puțin 15 ani în domeniul managementului. Pentru a se putea înscrie la concurs, candidații vor fi nevoiți să depună un proiect de management, care să vizeze eficientizarea administrației locale.


Pe modelul marilor capitale europene, însă adoptat și de unele orașe din România, Sectorul 1 vrea să aibă un administrator public din afara spectrului politic, dar care cunoaște foarte bine administrație publică și are experiență în management. Conform edililor, care vor lansa un concurs pentru ocuparea acestei funcții, viitorul city manager trebuie să fie apolitic și un specialist desăvârșit.

“Administratorul public nu  este doar un simplu angajat, ci un promotor al reformării sistemului administrației publice locale, un profesionist. De aceea, susțin că persoana administratorului trebuie să fie pe de-a întregul apolitică”, spune primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.

În funcție de complexitatea atribuțiilor delegate de primar, administratorul public poate coordona, organiza și gestiona activitățile din cadrul primăriei. În România, funcția de administrator public a fost reglementată prin Legea nr. 286/2006 care modifică și completează Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale. Numirea în funcție se va face pe bază de concurs. Candidații pentru această funcție vor depune obligatoriu un proiect de management.

Unele dintre criteriile pentru ocuparea postului sunt: cetățenia română sau a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European, precum și domiciliul în România; cunoașterea limbii române, scris și vorbit; capacitate deplină de exercițiu; nu sunt acceptați candidații care au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupție și nici să fii avut calitate de membru de partid; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 15 ani; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, nivel mediu - dovedite pe baza unor documente; scrisoare de intenție.

 
 
Loading...