Guvernul a aprobat, astăzi, 29 mai, o serie de măsuri active destinate angajaților și angajatorilor, în vederea susținerii acestora pentru reluarea raporturilor de muncă. Astfel, pentru a ajuta companiile, Guvernul le va plăti celor care revin din șomajul tehnic 41,5% din salariul de bază. Diferența va fi suportată de patron.


Executivul a stabilit ca angajații, care au fost în  șomaj tehnic, minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă, și revin la locul de muncă, vor beneficia de plata a 41,5% din salariul de bază.

Banii de la stat vor fi acordați prin intermediul angajatorului, timp de trei luni. 

Condițiile puse angajatorilor ca să primească banii pentru salarii

Pentru a primi această facilitate, societățile au obligația să nu-i dea afară pe salariați până la 31 decembrie 2020. 

Excepție fac lucrătorii sezonieri și cei care doresc să-și dea demisia.

De prevederile noului act normativ beneficiază și persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr.1/2005, privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate, dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite de autoritățile competente, pot opta fie pentru aplicarea măsurii de susținere a salariilor, fie pentru continuarea plății șomajului tehnic de la data de 1 iunie, până la ridicarea restricțiilor.

Cum se decontează cota de 41,5% din salariu

Pentru decontarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a cotei de 41,5% din salariu, angajatorii suportă contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de măsură și ulterior, după data de 25 a lunii următoare, depun actele.

Este vorba despre cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care beneficiază de sprijin, care se trimit online.

Modelul documentelor va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență aprobate.

Decontarea sumelor acordate se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor, prin virament în conturile deschise de angajatori la băncile comerciale, și numai după verificarea îndeplinirii obligațiilor declarative și de plată aferente salariilor pentru care se suportă cota de 41,5%.

Stimulente pentru angajarea tinerilor și a persoanelor de peste 50 de ani

Guvernul a mai decis să stimuleze încadrarea în muncă a persoanelor în vârstă de peste 50 de ani, ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă.

Important este ca acestea să fie înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

De aceeași facilitate vor beneficia și cei care angajează, până la sfârșitul anului, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, tineri cu vârsta între 16 și 29 de ani, dar și români care au muncit în străinătate și au fost concediați. 

Astfel, pentru fiecare persoană din această categorie angajată, în perioada 1 iunie - 31 decembrie 2020, patronii primesc lunar, timp de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 de lei.  

Cei care nu vor respecta condiția și vor renunța la salariați, vor fi obligați să restituie statului banii plătiți, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă.

Banii se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, care provin din fonduri europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile aplicabile de acordare a finanțării, prin Ministerul Fondurilor Europene.

Cine nu va beneficia de plata salariaților

Angajații din instituţii şi autorităţi publice și salariații din companii, care la data solicitării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţii asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea SARS-CoV-2, nu vor beneficia de măsurile de sprijin.

Actul normativ aprobat de Guvern mai stabilește că pentru domeniile de activitate în care se menţin restricţii pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, acordarea indemnizaţiilor de șomaj tehnic se prelungeşte de la data de 1 iunie, fără întrerupere, până la ridicarea restricțiilor.

Prin adoptarea acestor măsuri de sprijin, Guvernul are în vedere consolidarea pieței muncii, concomitent cu prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național și asigurarea unei surse de venit salariaților.

În cele două luni de stare de urgență, măsurile adoptate în beneficiul angajaților și angajatorilor au avut un impact direct asupra a 1.118.865 angajați care au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic, acordată la solicitarea a 129.149 de angajatori.

 

Citește și: 

https://www.click.ro/news/national/peste-1-milion-de-romani-au-fost-somaj-tehnic-multi-dintre-ei-au-ramas-pe-drumuri

https://www.click.ro/news/national/totul-despre-somajul-tehnic-cand-primesti-banii-si-cine-trebuie-sa-depuna-actele

 

 

 
 
Loading...