Soborul Sfinţilor Arhangheli este o sărbătoare care îi îndeamnă pe credincioşi la înţelegere, unitate şi mai ales luare aminte la cinstirea Arhanghelilor lui Dumnezeu. Îngerii sunt locuitorii lumii nevăzute, a împărăţiei cerurilor primele fiinţe create de Dumnezeu şi care stau în preajma Domnului.


Rugăciunea către Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Sfântul Arhanghel Mihail este comandantul  cetelor cereşti, îngerul pocăinţei, al dreptăţii, al milei şi al sfinţeniei. Sfântul Arhanghel Mihail este îngerul care l-a înfrânt pe Lucifer când acesta s-a crezut asemenea lui Dumnezeu şi a căzut luând cu el o treime din îngeri devenind Stăpânul întunericului. Sfântul Arhanghel Mihail este cel ce a strigat îngerilor luminoşi: “Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!” iar îngerii care nu căzuseră în ascultarea satanei au răspuns: “Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot! Plin este erul şi pământul de slava ta!”

Sfântul Arhanghel Gavriil este vestitorul lui Dumnezeu, cel care a făcut cunoscute oamenilor gândurile lui Dumnezeu. El a vestit bătrânului Zaharia că va fi tatăl Înaintemergătorului Ioan, a a adus mâncare îngerească tinmp de 12 ani Fecioarei Maria în Sfânta Sfintelor şi tot el i-a adus buna veste a Întrupării. Arhangelul Gavriil a dat păstorilor vestea naşterii Mântuitorului şi a sfătuit pe Iosif să o ia pe Precurata şi pe Prunc să fugă în Egipt tot el fiind cel care a răsturnat piatra mormântului Mântuitorului şi care a dat vestea Învierii Mironosiţelor.

Rugăciune simplă către îngerul păzitor

Sfinte îngere păzitor al copilului meu (numele), acoperă-l cu acoperământul tău de săgeţile demonului, de ochii amăgitorului şi păzeşte-i inima în curăţie îngerească. Amin.

Troparul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Mai-marilor Voievozi ai oștirilor ce­rești, rugămu-vă pe voi noi, ne­vred­nicii, ca prin rugăciunile voastre să ne acoperiți cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupești, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm: Iz­băviți-ne din nevoi, ca niște Mai-mari peste cetele Puterilor celor de sus.

Condacul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Glasul al 2-lea

Mai marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitorilor Dumnezeieştii Slave, povăţuitorii oamenilor şi Căpeteniile îngerilor, cereţi pentru noi ceea ce este de folos şi mare milă, ca nişte mai mari Voievozi ai celor fără de trup.

Rugăciunea către Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

"Dumnezeule Atotputernic, trimite-Ți Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău (se rostește numele). Să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. O, mare Arhanghel Mihail revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu (se rostește numele). Arhanghele Mihail, tu ești căpetenia cetelor îngereşti. Ești voievod al puterilor cereşti, al heruvimilor, al serafimilor şi al tuturor îngerilor. Fii mie păzitor, ajutător la nevoie, în singurătate, la drum și pretutindeni. Izbăveşte-mă, mare Arhanghel, de toate înşelăciunile viclene ale diavolului. Și auzi-mă pe mine, păcătosul (se rostește numele celui care se roagă). Mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt. Grăbeşte-te spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea!

Sfinților Arhangheli, rugați-vă pentru noi!
Pe toţi cei ce-mi stau împotrivă biruieşte-i cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cu ale sfinţilor îngeri şi cu ale Sfinţilor Apostoli. Apără-mă de cutremure, de potop, de războaie, de orice rău și izbăveşte-mă de cel viclean, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sfânt Arhanghel Gabriel, Înger al Încarnării, deschide-ne urechile spre avertismentele blânde şi chemările calde ale Domnului! Te conjurăm să fii mereu înaintea noastră, ca să înţelegem mai bine Cuvântul lui Dumnezeu, ca să Îl servim mai bine şi să ne supunem mai bine Voinţei Lui și ca să îndeplinim mai bine ceea ce El aşteaptă de la noi. Ajută-ne să rămânem trezi pentru ca atunci când Domnul va veni să nu ne găsească adormiţi! Amin!”

 
 
Loading...