Elevii și studenții obișnuiesc să se roage pentru reușită și spor la învățatură și la examene. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe spun că orice rugăciune este bună dacă este făcută cu”smerenie și credință”, dar fără greș este acatistul Maicii Domnului”Sporirea Minții.


Această rugăciune este una dintre cele mai cunoscute dintre cele”cuvenite a fi rostite de elevi și studenți pentru succes la examene”.

”Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, Casa pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o, Dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele mai presus de lume mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştinţa Adevărului îi ridici! Primeşte puţina rugăciune a nevrednicului/ nevrednicei robului/ roabei tău/ tale, care cu credinţă şi smerenie mă închin în faţa preacinstitei tale icoane şi cu umilinţă te rog: Dăruieşte bună sporire minţii mele, luminează-mă cu lumina cunoştinţelor, întăreşte-mi memoria, dă-mi priceperea cuvenită şi pune în gura mea cuvânt spre răspuns bun, ca înstrăinat fiind de deşertăciunea pământească şi slava deşartă să mă înalţ cu mintea şi cu inima spre cele nepieritoare şi veşnice.  Amin”

 

Citiți și

 

Cât de importantă este rugăciunea de dimineaţă

 

Cele mai puternice 5 rugăciuni ale părintelui Arsenie Boca

 
 
Loading...