Foarte mulți părinți sunt indignați. De la grădinițe și școli li s-a spus să nu mai aducă pe micuți la ore în această săptămână pentru că ”oricum nu se predă nimic”. Părinții care muncesc sunt disperați că nu au cu cine să își lase copiii înainte de Sărbători.


Ultima zi de școală din acest an este vineri, 22 decembrie, potrivit ordinului emis de ministrul educației, privind structura anului școlar 2017-2018. Cu toate acestea, foarte mulți părinți au fost anunțați că nu se mai fac ore toată săptămâna, ori vineri, ori joi și vineri.

”Ne-a spus de la școală să nu mai aducem copilul în această săptămână că, oricum, nu se învață nimic”, ne-a spus o bunică. ”Am gemeni la aceeași grădiniță și mi-au spus că vineri să nu-i mai aduc că este zi liberă pentru întreg personalul grădiniței”, ne-a reclamat o mămică de gemeni. ”Mie mi-au spus că nu se fac cursuri de joi pentru că nu se mai predă nimic”, ne-a adăugat o altă cititoare Click!

Ministerul Educației ne-a confirmat astăzi, 20 decembrie, că nu există temei pentru ca anul școlar să fie mai scurt.

Potrivit legii, cursurile pot fi suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale sau altele asemenea. Decizia de suspendare a cursurile se poate lua numai prin Consiliul de Administrație al școlii (din care fac parte și părinți), de Ministerul Educației sau de Inspectoratele școlare, dar numai în cazuri majore.

”Anul acesta, școala se încheie vineri 22 decembrie, după ultima oră de curs. Nimeni nu poate să decidă în alt mod decât spune ordinului ministrului. Dacă sunt cazuri concrete, vă solicităm să ne informați de îndată”, ne-a explicat  Ionel Florian Lixandru.

Ce spune Ordinul de ministru

Extragem din ordinul nr. 3382/2017 privind structura anului școlar 2017-2018:

Semestrul I:  are 18 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017-2 februarie 2018.

Cursuri - luni, 11 septembrie 2017 - vineri, 22 decembrie 2017

Vacanța de iarnă - sâmbătă, 23 decembrie 2017 - duminică, 14 ianuarie 2018

Art. 8.

(1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.

(3) Aprobarea modificării structurii anului școlar, menționată la alin. (1), se acordă în condițiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art.1, din Legea educației, precum și a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.

(4) Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale sau altele asemenea, nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.

 

 
 
Loading...