Sfântul Vasile este unul din Sfinţii Părinţi care cu ajutorul Duhului Sfânt a pus bazele dogmei credinţei noastre ortodoxe. El a dat răspunsuri la întrebările pe care oamenii şi le puneau la începuturile creştinismului şi a stabilit multe din regulile pe care le urmăm şi în ziua de astăzi.


Trebuie ţinut seama că, de-a lungul secolelor, multe soboare ecumenice sau locale au avut loc dar niciodată, nimeni nu i-a pus la îndoială canoanele pe care ni le-a lăsat, din contră şi-au tras seva din învăţăturile lăsate de el.

Sfântul Vasile cel Mare ne arată în epistola numărul 360 că “sfintele icoane ne-au fost transmise de Sfinţii Apostoli, (...) n-au fost oprite şi (...) sunt reprezentate în toate bisericile noastre”.

Sfântul Vasile a fost cel mai de seamă sfânt din familia lui de sfinţi. Mama lui Emilia, este sfântă, fraţii lui Petru, Grigorie Navratie sunt sfinţi, dar şi sora lui, Macrina este sfântă şi este pomenită în clandarul ortodox la 19 iulie.

Chiar înainte de a merge la Domnul, Sf Vasile a făcut o minune care, dintre multe minunile săvârşite de Dumnezeu prin el, merită amintită acum.

Sfântul Vasile avea un prieten doctor, evreu, care voia să moară evreu, la fel ca părinţii lui. Era atât de priceput Iosif în înţelegerea bolilor trupeşti încât putea prevesti cu o precizie de trei zile unui bolnav dacă va muri. Când a i s-a apropiat ceasul l-a chemat el pe doctorul Iosif pentru că era tare bolnav, iar Iosif i-a spus că nu mai apucă dimineaţa, şi să-şi ia adio de la cei dragi. Atunci Sf. Vasile i-a spus că el a doua zi va săvâşi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi după aceea îl va boteza creştin pe Iosif. Acesta lundu-l în glumă i-a spus că dacă el va sluji la Liturghie a doua zi, el este de acord să fie botezat creştin.

A doua zi când au bătut clopotele de slujbă de curiozitate a mers şi Iosif să vadă şi nu mică i-a fost mirarea când l-a văzut pe sfântul Vasile îmbrăcat cu toate odăjdiile, slujind la altar, şi aşa, minunea având loc chiar sub ochii lui, a căzut în genunchi şi a zis: “Cu adevărat mare este Vasile! Nu este alt Dumnezeu de­cât Dumnezeul pe Care-L propovăduieşte Vasile!” şi s-a botezat creştin, el soţia şi copiil lui şi tot neamul lui.

Pentru că tronul sfântului ierarh Vasile este sub stăpânirea musulmană şi Capadocia nu are înscăunat un episcop de drept, cel care îi ţine locul este Prea Fericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi în consecinţă este pomenit la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi ca "locţiitor al tronului Capadociei".

Sfântul Vasile cel Mare. Rugăciunea pe care trebuie să o rosteşti azi

Măreşte, suflete al meu, pe cel între ierarhi Sfântul Vasile cel Mare.

Măreşte, suflete al meu, pe Ierarhul Vasile cel Mare, cel din Cezareea.

Măreşte, suflete al meu, pe luminătorul lumii cel preastrălucitor.

Măreşte, suflete al meu, pe cel ce a înfrumuseţat Biserica lui Hristos.

În loc de Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Măreşte, suflete al meu, Stăpânia Dumnezeirii Celei în Trei Ipostasuri şi Nedespărţite.

Măreşte, suflete al meu, pe cea prin care am fost izbăviţi din blestem.

Sfinte Vasile, te-ai ţinut ca o oaie credincioasă pe urmele cele aducătoare de viaţă ale Arhipăstorului Hristos; că tu, cu desăvârşire, părinte, ţi-ai dat viata tiranului înfruntând vitejeşte primejdia pentru Biserică, preafericite.

Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tiranul făcător de rele văzând preasfinţita adunare a Bisericii lui Hristos împodobită cu arhieria ta, a căzut ca trăsnit de fulger; că nu a putut răbda raza cea dintru tine, Preafericite Părinte Vasile.

Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scaunului Apostolilor şi cetei purtătorilor de biruinţă ai lui Hristos, cortului patriarhilor, desfătării drepţilor şi bucuriei proorocilor te-ai învrednicit, Sfinte Vasile, că închinător ai fost al Născătoarei de Dumnezeu şi slujitor al Preasfintei Treimi.

Sfinte Părinte Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduitorule al Luminii, deschizându-ţi gura, ai vestit cuvântul lui Dumnezeu şi lumii Dumnezeiască înţelegere ai semănat. Că în adevăr, întărind învăţăturile părinţilor, te-ai arătat, ca şi Apostolul Pavel, apărător al credinţei. Pentru aceasta te găseşti şi cu îngerii împreună cetăţean şi te arăţi împreună vorbitor cu ei, Fericite Părinte Vasile. Cel Ce faci Dumnezeirea cunoscută, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 
 
Loading...